Svenskar på besök i dansk grisproduktion

Seminarium ger svensk detaljhandel och foodservice inblick i dansk gris- och nötköttsproduktion. Här fick deltagarna uppleva en svanskupering på nära håll.

Den 6-8 oktober bjöd branschorganisationen Landbrug & Fødevarer in svensk detaljhandel och foodservice till ett seminarium om den danska gris- och nötköttsproduktionen. Seminariet med titeln ”Pork and beef production in Denmark – an insight into animal welfare, food safety and meat trends” gav deltagarna insikt och kunskap om produktionen i Danmark med fokus på livsmedelssäkerhet, djurvälfärd, kvalitet och trender.

Seminariet höll på i tre dagar och bestod bland annat av branschinformation om aktuella ämnen som exempelvis svanskupering och kastration av grisar, MRSA och antibiotikaanvändning. Deltagarna fick besöka en grisproducent och fick rundvisningar på nötslakteriet i Holsted och grisslakteriet i Horsens, där deltagarna fick möjlighet att se produktionen på nära håll.

Transparens är ett av nyckelorden i den danska gris- och nötköttsproduktionen.

Under de tre dagarna fick deltagarna bl.a. komma nära den danska grisproduktionen och grisproducenten Kim Kjær Knudsen visade hur en svanskupering utförs i praktiken. Deltagarna stod med sina mobiltelefoner och filmade medan Kim kuperade upp till hälften av svansarna i en kull med tre dagar gamla griskultingar som ammade hos suggan.

Här kan du få mer information om svanskupering i den danska grisproduktionen.

Om du vill veta mer om liknande seminarier under 2015 är du välkommen att kontakta Anemette Hansen, aha@lf.dk, +45 33 394 381.