Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

September

Unikt danskt system ger optimala förutsättningar för förnuftiga beslut, som kan säkra fortsatt hög livsmedelssäkerhet. Ett frivilligt bötessystem säkrar bland annat en stor insats mot salmonella.
Listeria finns på många platser i naturen, bl.a. i jorden, i tarmen på djur och människor, på växter och i spillvatten.
I serien om spårbarhet besöker vi denna gång den danska livsmedelskedjan Coop. Här förklarar kvalitetschefen Karin Frøidt hur butikerna håller ordning på köttets väg från slakteriet och ut till konsumenterna.

BBC:s program Nordic Cookery med stjärnkocken Tareq Taylor visas nu på svensk TV. Här ligger fokus på dansk matkultur och råvaror av hög kvalitet.
Den 6-8 oktober bjuder branschorganisationen Landbrug & Fødevarer in svensk detaljhandel och foodservice till ett seminarium i Danmark där faktakunskap och information om den danska gris- och nötköttsproduktionen kommer att presenteras.
Här finner du aktuella siffror och informationer om grisköttsproduktionen.
MRSA (Methicillin-Resistent Staphylococcus Aureus)
Suggor i bra form kan prestera snabbare och få en mer smärtfri grisning, vilket säkrar en större överlevnad bland kultingarna. Därför undersöker forskare nu hur mer motion för suggorna i danska stallar kan säkra en högre djurvälfärd.