Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

Danska grisbranschen ger sig själv böter

Unikt danskt system ger optimala förutsättningar för förnuftiga beslut, som kan säkra fortsatt hög livsmedelssäkerhet. Ett frivilligt bötessystem säkrar bland annat en stor insats mot salmonella.

25. september 2014

I mer än 10 år har danska bönder använt ett frivilligt bötessystem där grisuppfödarna drabbas ekonomiskt om salmonellanivån i deras produktion är för hög. Det är ett unikt danskt system som säkrar en bred insats mot salmonella och för en hög livsmedelssäkerhet, säger Jan Dahl, chefskonsulent på Fødevare- og Veterinære Forhold i Landbrug & Fødevarer:

”Bötessystemet är en utgift för grisbönderna, men det är ett stort plus för slakterierna som med en låg salmonellanivå får ett starkt försäljningsargument. När grisbranschen skapar ett sådant system på eget initiativ är det för att man hela tiden ser till vad som är bäst för hela kedjan och inte enbart för en själv."

Ett sådant frivilligt bötessystem mot salmonella skulle vara otänkbart i många länder, menar Jan Dahl. Men danska slakterier ägs ofta av grisuppfödarna själva genom kooperativ, och det gör det möjligt att införa ett frivilligt bötessystem som säkrar en gemensam stark grisbransch i Danmark.

Treenighet säkrar tydligt beslutsunderlag
Förutom bötessystemet har myndigheter, oberoende forskare på universiteten och branschen ett nära samarbete för att skapa lösningar på framtida utmaningar. Det gör de för att en hög livsmedelssäkerhet ligger i allas intresse och för att grisbranschen i Danmark är så nära sammanbunden att det är möjligt att fatta gemensamma beslut, säger Jan Dahl:

"Det är den så kallade treenigheten mellan myndigheter, universitet och näringslivet. Om det uppstår problem sätter vi oss ner tillsammans och samlar all kunskap i en rapport. Där beskriver vi problemet tillsammans med lösningar och konsekvenser. Jag kallar det för den danska modellen för livsmedelssäkerhet", säger Jan Dahl.

Han understryker dock att det inte nödvändigtvis innebär att parterna är överens om vilken lösning som ska väljas.

"Men vi samlar alla parter och tar i hand på att vi är överens om alla fakta. På så sätt kan politikerna göra ett mer upplyst val."

Läs mer om livsmedelssäkerhet i den danska grisköttsproduktionen här

Vid frågor är du välkommen att kontakta veterinär och chefskonsulent Jan Dahl på jd@lf.dk.