I denna serie berättar vi historien om det danska grisköttet. Följ med i berättelsen och lär dig hur man arbetar med spårbarhet i den danska grisköttsproduktionen.

Senast besökte vi Danish Crown där Quality Managern Lene Bjertrup berättade om grisköttets väg genom slakterierna. Den här gången följer vi grisköttet ut till de danska livsmedelsbutikerna där kvalitetschefen Karin Frøidt från Coop berättar om varför spårbarheten är avgörande för konsumenternas tillit.

Varför är det viktigt att säkra en hög spårbarhet?

Spårbarhet är ett grundläggande element i kvalitetsledningen för livsmedel. Vare sig det handlar om att säkra att det uteslutande är korrekt varor som erbjuds konsumenterna, som t.ex. från ett specifikt område, en specifik produktionsform eller ett specifikt företag. Eller om det gäller att isolera varor som är behäftade med fel som dras tillbaka om det finns misstanke om potentiellt farliga eller olagliga varor.

Slakteriet kan informera om när grisar från den aktuella beståndet har slaktats. Slakteriet kan även informera om var och när köttet har styckats samt var och när det har levererats till nästa handelsled.

Vad gör ni om det uppstår misstankar om en specifik produkt?

När det uppstår misstankar om problem med griskött – och det sker tack och lov oerhört sällan med tanke på vilka enorma mängder vi säljer – får vi meddelande från våra leverantörer om vilka butiker köttet har levererats till. Vi skickar då ut ett elektroniskt larm till butikerna som sedan drar tillbaka köttet.

Vad betyder den höga spårbarheten för Coop?

Konsumenterna är inte så uppmärksamma på spårbarheten till vardags. Man förväntar sig bara ett det ska finnas. Det är dock ingen tvekan om att spårbarhet, ursprung och kunskap om produktionsförhållandena blir allt mer efterfrågat och det är bara bra att konsumenterna i allt högre grad intresserar sig för vad de äter.
Läs tidigare historier om spårbarhet här:

1. Följ med i Grisköttsstoryn – från jord till bord

2. Spårbarhet på danska grisslakterier – hur säkerställs det?