Kort om listeria

Listeria finns på många platser i naturen, bl.a. i jorden, i tarmen på djur och människor, på växter och i spillvatten.

Eftersom listeria är så utbrett är det också vanligt att den förekommer i både råa och värmebehandlade livsmedel, där den har påförts efter värmebehandlingen.

Sjukdomar till följd av listeria är sällsynt jämfört med exempelvis salmonella. Listerios som sjukdommen kallas är allvarligare och kan till och med vara livshotande.

Sedan 2006 har antalet människor i Danmark som blir sjuka av listeria legat mellan 50 och 60 personer, även om det 2009 var 100 personer som insjuknade.

Råd för att undvika listeria

  1. Kasta maten när hållbarheten är gått ut.
  2. Håll temperaturen i kylskåpet på 5 grader.
  3. Tänk på att maten får en kortare hållbarhet när emballaget har öppnats.
  4. Följ andra allmänna råd om god kökshygien.

Källa: Fødevarestyrelsen

Läs mer på den danska Fødevarestyrelses hemsida här