Motion till danska suggor ska minska dödligheten

Suggor i bra form kan prestera snabbare och få en mer smärtfri grisning, vilket säkrar en större överlevnad bland kultingarna. Därför undersöker forskare nu hur mer motion för suggorna i danska stallar kan säkra en högre djurvälfärd.

Strategisk placering av foder, vatten och dusch ska få suggorna att röra på sig mer under dagen. Det är i alla fall tanken bakom ett nytt forskningsprojekt som ska få suggorna i bättre form inför den energikrävande grisningen. Målet är att korta ner grisningstiden eftersom det kan få fler kultingar att överleva.

"Grisningen innebär ett långvarigt fysiskt arbete för våra suggor. Vi låter oss därför inspireras av den mänskliga världen och ser vad det krävs för träning och näring både före, under och efter grisningen, precis som man gör om man springer ett maraton”, berättar Vivi Moustsen, som är chefsforskare i Stall och Miljö på Videncenter for Svineproduktion, Landbrug & Fødevarer, för det danska nätmediet Foodculture.dk.

Med denna otraditionella metod hoppas forskarna att de kan få suggorna igenom grisningen på ett snabbare och mer smärtfritt sätt. En av de stora utmaningarna i att säkra en högre överlevnad bland kultingarna är nämligen grisningar som drar ut på tiden så att de sista kultingarna utsätts för syrebrist. Det problemet hoppas forskarna kunna lösa genom att få suggorna i bättre form innan grisningen.

Forskare: Tänk på det som yoga för grisar
Normalt tar en genomsnittlig grisning runt fem timmar men i vissa fall kan det ta upp till 8-9 timmar, berättar Christian Fink Hansen. Han är lektor på Institut for Produktionsdyr og Heste på Köpenhamns Universitet och en av forskarna som nu undersöker denna otraditionella metod för att få suggorna i bättre form innan grisningen.

”Suggorna ska kanske inte upp på löpband men man kan motionera på andra sätt under kontrollerade former. Man kan kalla det yoga för suggor. Det handlar om att förbereda suggorna bättre inför födseln när kullarna är så stora som de är idag", säger Christian Fink till Foodculture.dk.

Christian Fink Hansen understryker dock att man inte räknar med att de metoder som forskningsprojektet utvecklar kommer att tas i bruk i de danska grisstallarna direkt. Det nya forskningsprojektet är bara ett första steg som ska dokumentera om motion överhuvudtaget kan säkra att suggan återhämtar sig snabbare efter en grisning, och därmed säkrar en högre överlevnad bland kultingarna. Först när det är gjort kommer man eventuellt att införa metoden i produktionen.

 

FAKTA:
Överlevnad bland kultingar
Grisbranschen har som mål att komma upp till en överlevnadsnivå bland danska kultingar på 80 procent innan 2020. Nivån stiger nu för varje år men det är ännu en bit kvar till målet.

Överlevnad bland kultingar:

2012: 77,6 %
2011: 77,0 %
2010: 76,4 %
2009: 75,8 %

Källa: Videncenter for Svineproduktion, Landbrug & Fødevarer.