Deltagarna kan se fram emot två och en halv dag med branschkunskap om hur man arbetar i den danska gris- och nötköttsbranschen samt nyheter om livsmedelstrender och läckra smakupplevelser.

Se programmet här

Vill du veta mer om seminariet eller liknande arrangemang under 2015 är du välkommen att kontakta Market Manager Maiken Rohde Persson, Landbrug & Fødevarer, på e-post mrp@lf.dk, tel. +45 33 394 375.