Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

2015

December

Få en inblick i vardagen hos en dansk kalvproducent och hör vad som driver honom i hans dagliga arbete med tjurkalvar och kvalitetskött.
Den populära Benchmark-publikationen återlanseras nu som en databas på nätet där man enkelt kan jämföra grisproduktionerna i Europa.
I ett nytt pilotprojekt har en grupp slaktgrisar fått ensilage som komplement till sitt normala foder. Det minskade grisarnas stressnivå och förekomsten av magsår.
Ett svenskt lantbrukarpar har just byggt ut sitt grisstall – med det bästa från Sverige och Danmark.
Djuromsorgen har länge varit i fokus i Danmark och det har lett till specialregler. Här får du en överblick över EU-lagstiftningen och Danmarks specialregler sedan 1991.
Tjurkalvar av rasen Jersey har i många år varit borta från mjölkproduktionen, men en rad nya tekniker gör nu att många fler kalvar kan överleva.
Få vår nya publikation "Djuromsorg – i goda händer hela vägen", där du får en överblick över djuromsorgen - från gris till gaffel.
Precis som människor kan även grisar bli sjuka. Om det blir allvarligt ska grisarna ha behandling. Läs hur behandlingen går till i ett danskt grisstall.
Varje år tas ca 25 000 slakteriprover på grisslakterierna i Danmark för att säkra att det inte finns restämnen i köttet.
Hjälp oss att bli bättre. Lägg två minuter på att besvara cirka 10 frågor om vår nya webbplats – och var med i utlottningen av en iPad mini.
Kampanjen PattegriseLIV som syftar till att förbättra spädgrisöverlevnaden har snart varit igång i ett år. Här får du en status för kampanjen.
Få en överblick över de 10 starkaste trenderna inom nya livsmedelsprodukter.
Efter 13 olika rätter var domarpanelen enig. Vinnaren av Årets rätt med Gris 2015 är Mads Battefeld från Henne Kirkeby Kro på Jylland, med en asiatiskt inspirerad fläskkarré.
Danskarna äter anka och gris på julafton? Hela 72 % äter anka medan fläsksteken sätts på julbordet av 56 % av danskarna den 24 december.

November

Hjälp oss att bli bättre. Lägg två minuter på att besvara 10 frågor om vår nya webbplats – och var med i utlottningen av en iPad mini.
Fem fakta om hur en hög spårbarhet upprätthålls i grisproduktionen.

Oktober

Grisbranschen i Danmark stärker den redan igångsatta insatsen som ska leda till ökad överlevnad bland spädgrisar i danska stallar.
En söndag i september slog gårdar över hela Danmark upp portarna för intresserade. Över 100 000 gäster kom på besök och upplevde hur livet som gris, ko eller kyckling ser ut.
Ny rapport visar att målet om att nå under 1 % i salmonellaförekomst i färskt griskött har uppnåtts. Nu ligger fokus på att upprätthålla den mycket låga nivån.
Nya siffror visar att förekomsten av salmonella i dansk nötköttproduktion är på sin lägsta nivå någonsin. Målet är en nötköttproduktion som är helt fri från salmonella 2016.
20 års benhård insats från framför allt grisproducenterna har gett resultat. Den totala antibiotikaanvändningen under 2014 var 44 procent lägre än under 1994. Hvilka åtgärder har gjort skillnad?
Den årliga griskongressen för de danska grisproducenterna bjöd på ett brett erfarenhetsutbyte och debatter. Inte minst vice VD för Sveriges Grisföretagare Mattias Esperts föredrag mött stort intresse.
Alla grisar i Danmark transporteras i små grupper om ca 15 grisar som är tillsammans hela vägen från lastning på transportbilen till uppstallning på slakteriet. På så sätt tillmötesgår vi deras sociala natur på bästa sätt.
I början av oktober träffades 120 experter från olika delar av världen i Köpenhamn för att diskutera antibiotikaresistens.
Publikationen "Statistik 2014 nöt- och kalvkött" har utkommit. Här får du t.ex. siffror på den danska exporten till Sverige och kan se hur många kg nötkött vi danskar och svenskar äter varje år.
Kött har fått skulden för mycket, men här kommer 7 goda anledningar till att köttet förtjänar en plats på tallriken.
Du kan följa @BranschinfoKott på Twitter. Här kan du hålla dig uppdaterad med den senaste branschkunskapen och nyheter om grisproduktionen i Danmark.

I dag lanserar Landbrug & Fødevarer en helt ny och kostnadsfri app om griskött till din mobiltelefon och iPad/läsplatta. Appen är ett modernt uppslagsverk där du snabbt och enkelt kan få just den information om griskött och grisproduktion du behöver.

September

Två smågrisproducenter och fem slaktgrisproducenter från Danmark försöker nu föda upp grisar helt utan antibiotika. Antalet grisar som når slakteriet utan att ha behandlats med antibiotika blir allt större, men det innebär också en del utmaningar för producenterna.
Enligt en ny rapport har de danska bönderna blivit betydligt bättre på att säkra ordnade förhållanden för sina djur.
Den danska experten på djuromsorg och djuretik, professor Peter Sandøe från Köpenhamns Universitet, ger sin syn på betydelsen av djuromsorg för konsumenterna – idag och i framtiden.
Nötkött har länge varit känt som skadligt för miljön, men ny forskning visar att köttets belastning på miljön är mer nyanserat än så.
Nya siffror visar att det danska grisbeståndets användning av antibiotika har sjunkit med 11 % mellan januari och maj 2015 jämfört med förra året.
Klimatanläggningar och svala duschar kyler ner de danska grisarna när temperaturen stiger. Grisar kan nämligen inte svettas och blir stressade i sommarvärmen. Det ställer stora krav på ett bra inomhusklimat i stallet.
Röda ankelband och avspärrningstejp. Hur hör det hemma i ett grisstall? Båda sakerna är verktyg som gör att bönderna kan säkra att de grisar som behandlats med medicin inte skickas till slakt innan medicinen är helt ute ur kroppen.
Branschinfo-kott.se har nylanserats med ny design och purfärskt innehåll. Mer branschkunskap, ännu högre aktualitet och bättre anpassning för mobila enheter. Det är bara några av nyheterna på nya Branschinfo-kott.se.
Så ser framtidens stall ut... Två danska grisproducenter har just byggt nya visionära stall som ger plats till lösa suggor och en mer miljövänlig produktion.
Den senaste statistiken "Statistics 2014 Pigmeat" har just publicerats. Läs om allt från den danska exporten av korv och bacon till bestånd, slakt och ekonomi m.m.
Möt Erik Larsen som både är passionerad grisproducent och styrelseordförande för SEGES, Videncenter for Svineproduktion. Här berättar han om den utveckling som skett sedan han blev bonde och hur han ser på framtiden för grisproduktionen.
Varje dag lanseras nya köttprodukter världen över och tendensen för hur dessa positioneras är tydlig. Här är en lista över de fem mest populära sätten att marknadsföra nya köttprodukter på i Europa.
Här finner du aktuella siffror och informationer om grisköttsproduktionen.
Vid Humane Slaughter Associations (HSA) konferens i juli 2015 mottog Danish Meat Research Institute (DMRI) priset Humane Slaughter Award för betydande framsteg som har lett till förbättringar för en skonsam slakt av boskap.
I vår serie om grisköttet från jord till bord sätter vi fokus på livsmedelssäkerhet. Vi har nu nått fram till konsumenten, som berättar om vad livsmedelssäkerheten betyder i vardagen.

Augusti

Nya siffror visar att de danska grisproducenterna har lyckats sänka dödligheten bland spädgrisar för femte året i rad. 2014 sjönk spädgrisdödligheten till 21,9 procent jämfört med 24,2 procent 2009.

Juli

När grisslakterierna testar för salmonella har det tidigare tagit minst 12 timmar för att få fram resultatet. Nu kan en ny kontrollmetod minska denna tid och ge svar på bara 4-5 timmar. Med den nya metoden kan alltså en eventuell salmonellasmitta i grisköttet konstateras betydligt snabbare.

Juni

Få en inblick i vardagen hos en dansk grisproducent och hör vad som driver honom i hans dagliga arbete med grisar och lantbruk.
Veterinär och chefskonsulent på Landbrug & Fødevarer Jan Dahl ger här information om MRSA och skiljer fakta från myter.
I serien om livsmedelssäkerhet från bonde till konsument besöker vi den här gången detaljhandelskedjan Dansk Supermarked. Här förklarar kvalitetschefen Carina Jensen hur butikerna håller koll på livsmedelssäkerheten.
Bra djuromsorg och bra kvalitet går hand i hand. Köttkvaliteten på slaktkropparna ökar vid en skonsam behandling av grisarna på slaktdagen. Läs mer om hur man säkrar en god djuromsorg innan slakten.
Innan 2020 ska industrins vattenförbrukning sänkas med 15-30 %. Så ambitiös är målsättningen för ett nytt samarbete för knappt 100 miljoner kr mellan Innovationsfonden och en rad danska livsmedelsföretag och forskningsinstitutioner.
Niels-Peder Nielsen, biträdande chef på VSP, berättar om ett nytt djuromsorgsavtal mellan Danmark, Holland, Sverige och Tyskland. Avtalet skrevs under på den internationella konferensen i Köpenhamn.
De yngre konsumenterna äter mindre griskött än den äldre generationen i Danmark. Landbrug & Fødevarer har därför satt igång den målriktade kampanjen "Den magiska grisen", som ska inspirera ungdomar till att äta mer griskött. Kampanjen sattes igång på Danmarks största gatufestival Distortion.
Den internationella experten på grisproduktion, professor Sandra Edwards från University of Newcastle, ger oss sin syn på några av de mest omdiskuterade ämnena inom djuromsorg: kastration och svanskupering.
Sex danska bönder deltar i ett stort europeisk projekt som ska undersöka hur man bäst integrerar bete av marker i den moderna mjölkproduktionen. Specialhalsband mäter nu hur och hur länge böndernas kor äter gräs.

Landbrug & Fødevarer skickade nyligen ut tre representanter för att titta på trender i New York. Resultatet är en spännande trendrapport där du kan få inspiration till att målrikta butiker och livsmedel ännu mer efter konsumenternas behov. Rapporten ger också exempel på hur man som butik kan marknadsföra kött på nya sätt.
I oktober varje år håller SEGES, Videncenter for Svineproduktion årsmöte med efterföljande branschkongress för ca 2 200 deltagare i Herning Kongresscenter. Deltagarna innefattar grisproducenter, konsulter, veterinärer, branschfolk och övriga intressenter i grisbranschen.
griskött innehåller en relativt stor mängd vitamin B3, även kallat niacin? Och att B3/niacin enligt en ny schweizisk studie har livsförlängande egenskaper?

Tillsammans med Köpenhamns Universitet är Videncenter for Svineproduktion medarrangör till en internationell konferens om antibiotikaresistens i Köpenhamn.
Den 1 juli 2015 förbjuds helspaltgolv i alla stallar till smågrisar och slaktgrisar i Danmark. Resultatet är en förbättring av djuromsorgen eftersom grisarna ligger bättre när de vilar på fasta eller dränerade golv.

April

Internationella experter på djuromsorg samlas till en internationell konferens i Köpenhamn 29-30 april. 400 forskare, NGO:er och ministrar från Tyskland, Holland och Sverige deltar. Inför den internationella konferensen ser den danska livsmedelsministern Dan Jørgensen positivt på utvecklingen av djuromsorgen.
Det finns en bred enighet om att överlevnad för spädgrisar handlar om både omsorg och ekonomi. För att bidra till att förbättra båda aspekterna driver SEGES, Videncenter for Svineproduktion, kampanjen PattegriseLIV, som danska bönder har stått i kö för att medverka i.
Direktör Claus Fertin, Videncenter for Svineproduktion, gläder sig över att på nytt kunna presentera en sänkning av antibiotikaanvändningen från 2013 till 2014. Redan mellan 2010 och 2013 sjönk användningen med 10 procent.
"Det är så stort och effektivt. Men så ser man likheterna." Så beskriver svenska grisproducenter från Norrland den danska produktionen efter ett besök hos en kollega på Nordjylland.
Bättre fodereffektivitet ska göra danska grisar friskare och minska utsläppet av näringsämnen. Det är målet för forskningsprojektet METAPIG som ska göra den danska grisproduktionen med hållbar.
I en serie intervjuer med representanter från produktionskedja följer vi det danska grisköttet på vägen från uppfödare till konsument. Den här gången tittar vi närmare på livsmedelssäkerheten på danska slakterier.
Suggdödligheten sjönk på nytt förra året från 12,7 % av årssuggorna 2013 till 11,9 % 2014, visar nya siffror från SEGES. Det är en fortsättning på den konstanta sänkningen av dödligheten bland suggor sedan 2008.
Den nya säsongen av matprogrammet Nordic Cookery visas på BBC Lifestyle just nu. Följ med stjärnkocken Tareq Taylor på en gastronomisk resa i Skandinavien. Kommer han till din del av landet?
Branschinfo Kött växer. Därför kan du framöver läsa nyheter om griskött och numer även om nötkött. Vi börjar med att berätta lite om de olika typerna av kreatur som varje dag producerar mjölk och i slutänden kött i det danska lantbruket.
2,8 Kg. Kväve. 2012 låg den totala mängden kväveutsläpp per slaktgris i Danmark på 2,8 kg. Sedan 1990 har danska grisproducenter sänkt kväveutsläppet med totalt 39 %. Under samma period har produktionen av griskött stigit med 51 %.
Här finner du aktuella siffror och informationer om grisköttsproduktionen.
I kölvattnet av den senaste tidens fokus på resistenta bakterier i tamdjursproduktionen tillsatte den danska livsmedelsministern förra året en expertgrupp. Gruppen är nu klar med en handlingsplan för MRSA som ska förhandlas vidare i Folketingets partier.
I Danmark har man inlett ett forskningsarbete för förbättring av grisars sociala beteende och foderutnyttjande.

Mars

Från 2013 till 2014 har den danska antibiotikaanvändningen till grisar sjunkit med 5 procent. Under samma period har antalet producerade grisar stigit något.

Februari

Under 2013 använde grisproducenterna i Danmark 10 % mindre antibiotika än år 2010, och fram till 2020 ska användningen sjunka ytterligare 10 %, berättar Claus Fertin, direktör på Videncenter for Svineproduktion.
Dansk grisnäring har ett tydligt fokus på livsmedelssäkerheten i alla led. I det här nyhetsbrevet startar vi hos grisuppfödaren. Vi låter de som arbetar med livsmedelssäkerhet själva berätta om hur de säkrar livsmedelssäkerheten till vardags.
I 10 år har en branschkod för slakt och styckning säkrat hög kvalitet och livsmedelssäkerhet. Effektiv och likartad egenkontroll säkrar tillit till de danska oxköttsprodukterna.
Den lyckade beredskapsövningen som följde efter ett fiktivt mul- och klövsjukelarm i januari visade Landbrug & Fødevarer och alla andra indragna att alla smittskydds- och avvärgningsåtgärder fungerade mycket tillfredsställande.
Den danska exporten av smågrisar steg med 12 procent under 2014. De danska smågrisarna säljs i hög grad till grisproducenter i Tyskland och Polen.

SEGES är det nya gemensamma namnet för Videncenter for Landbrug och Videncenter for Svineproduktion, som vid årsskiftet 2015 gick ihop i en ny gemensam organisation - de är dock fortfarande en organisationsenhet under Landbrug & Fødevarer.
Här finner du aktuella siffror och informationer om grisköttsproduktionen.
Den nya kampanjen PattegriseLIV ska sänka dödligheten bland spädgrisar och därmed bidra till att grisbranschen når sitt mål med en dödlighet på under 20 procent år 2020.
För att begränsa spridningen av resistenta bakterier (MRSA) kommer den danska grisbranschen minska antibiotikaanvändningen ytterligare.