Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

April

Internationella experter på djuromsorg samlas till en internationell konferens i Köpenhamn 29-30 april. 400 forskare, NGO:er och ministrar från Tyskland, Holland och Sverige deltar. Inför den internationella konferensen ser den danska livsmedelsministern Dan Jørgensen positivt på utvecklingen av djuromsorgen.
Det finns en bred enighet om att överlevnad för spädgrisar handlar om både omsorg och ekonomi. För att bidra till att förbättra båda aspekterna driver SEGES, Videncenter for Svineproduktion, kampanjen PattegriseLIV, som danska bönder har stått i kö för att medverka i.
Direktör Claus Fertin, Videncenter for Svineproduktion, gläder sig över att på nytt kunna presentera en sänkning av antibiotikaanvändningen från 2013 till 2014. Redan mellan 2010 och 2013 sjönk användningen med 10 procent.
"Det är så stort och effektivt. Men så ser man likheterna." Så beskriver svenska grisproducenter från Norrland den danska produktionen efter ett besök hos en kollega på Nordjylland.
Bättre fodereffektivitet ska göra danska grisar friskare och minska utsläppet av näringsämnen. Det är målet för forskningsprojektet METAPIG som ska göra den danska grisproduktionen med hållbar.
I en serie intervjuer med representanter från produktionskedja följer vi det danska grisköttet på vägen från uppfödare till konsument. Den här gången tittar vi närmare på livsmedelssäkerheten på danska slakterier.
Suggdödligheten sjönk på nytt förra året från 12,7 % av årssuggorna 2013 till 11,9 % 2014, visar nya siffror från SEGES. Det är en fortsättning på den konstanta sänkningen av dödligheten bland suggor sedan 2008.
Den nya säsongen av matprogrammet Nordic Cookery visas på BBC Lifestyle just nu. Följ med stjärnkocken Tareq Taylor på en gastronomisk resa i Skandinavien. Kommer han till din del av landet?
Branschinfo Kött växer. Därför kan du framöver läsa nyheter om griskött och numer även om nötkött. Vi börjar med att berätta lite om de olika typerna av kreatur som varje dag producerar mjölk och i slutänden kött i det danska lantbruket.
2,8 Kg. Kväve. 2012 låg den totala mängden kväveutsläpp per slaktgris i Danmark på 2,8 kg. Sedan 1990 har danska grisproducenter sänkt kväveutsläppet med totalt 39 %. Under samma period har produktionen av griskött stigit med 51 %.
Här finner du aktuella siffror och informationer om grisköttsproduktionen.
I kölvattnet av den senaste tidens fokus på resistenta bakterier i tamdjursproduktionen tillsatte den danska livsmedelsministern förra året en expertgrupp. Gruppen är nu klar med en handlingsplan för MRSA som ska förhandlas vidare i Folketingets partier.
I Danmark har man inlett ett forskningsarbete för förbättring av grisars sociala beteende och foderutnyttjande.