Den danska grisbranschen arbetar för bättre djuromsorg

Internationella experter på djuromsorg samlas till en internationell konferens i Köpenhamn 29-30 april. 400 forskare, NGO:er och ministrar från Tyskland, Holland och Sverige deltar. Inför den internationella konferensen ser den danska livsmedelsministern Dan Jørgensen positivt på utvecklingen av djuromsorgen.

Sedan livsmedelsministern, lantbruksbranschen och djurrättsorganisationer skrev under ett avtal om djuromsorg för ett år sedan har alla parter haft fullt upp med att vidta nya åtgärder. Och det går åt rätt håll enligt den danska livsmedelsminstern Dan Jørgensen, som är värd för den internationella djuromsorgskonferensen i Köpenhamn.

”Vi är i full gång med att förbättra djuromsorgen i grisstallarna. Inom var och ett av planens nio fokusområden har vi satt igång konkreta initiativ som ska säkra att vi når de uppsatta målen. Bland annat har vi satt igång kampanjer och forskningsprojekt som ska sänka spädgrisdödligheten och etablerat stödprogram som ska främja omläggningen till lösdrift och minska antalet svanskuperade grisar”, säger Dan Jørgensen till Landbrugsavisen. Även djurrättsorganisationerna har gett god respons till livsmedelsministern och de ser positivt på insatserna.

Enligt Erik Larsen, ordförande för Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion, har organisationen och grisproducenterna haft fullt upp det senaste året och han gläder sig över att Dan Jørgensen märker att branschen arbetar engagerat. ”Vi har tagit det mycket seriöst med en bättre djuromsorg. Vi har satt igång forskning och utveckling och resultatet av det kan man inte se från en dag till en annan, men vi har också tagit fram skriftligt material som kan hjälpa bönderna” säger han till Landbrugsavisen. Det skriftliga materialet består av en rad riktlinjer och vägledningar om hur man t.ex. kan öka överlevnaden hos spädgrisar och suggor.

Den danska grisbranschen arbetar exempelvis med att minska antalet svanskuperade grisar och med att minska dödligheten bland spädgrisar.
”Vi har hållit kampanjmöten över hela landet och över 600 personer har deltagit. Bönderna är mycket motiverade och när vi fokuserar på något i Danmark så händer det grejer”, säger Erik Larsen.

Klicka här för att se vilka åtgärder som Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion har vidtagit och statusen för de olika åtgärderna.

I går hade Landbrugsavisen en artikel om den internationella konferensen. Läs artikeln på danska här