Hur står det till med livsmedelssäkerheten på slakterierna?

I en serie intervjuer med representanter från produktionskedja följer vi det danska grisköttet på vägen från uppfödare till konsument. Den här gången tittar vi närmare på livsmedelssäkerheten på danska slakterier.

Vi har frågat Karsten Bruun Rasmussen, Kvalitetschef för GRMS-standarden och chefskonsulent på Landbrug & Fødevarer, hur danska slakterier säkrar en livsmedelssäkerhet i världsklass.

Danska slakterier tar livsmedelssäkerheten mycket seriöst och därför har vi också den högsta livsmedelssäkerheten i världen. En god hygien är avgörande genom hela slakteriet så att man undviker att bakterier från grisen förorenar köttet på sin väg genom slakteriet. Det är särskilt viktigt med en god hygien på slaktlinjen så att man undgår förorening med bakterier från grisens tarmar och hals.

Hur säkrar ni en effektiv slakthygien?

Som utgångspunkt kan man säga att köttet inne i grisen är sterilt och bakterierna sitter utanpå grisen och i tarmarna och halsen. Det är där risken ligger under slakten. För att säkra att köttet inte förorenas tvättas grisarna på utsidan och bränns av med hög värme för att döda alla bakterier en gång för alla. Det är därför viktigt med en noggrann process när man öppnar grisen och tar ur tarmar och inre organ så man inte förorenar grisens utsida. På så sätt säkrar vi en god slakthygien och en hög livsmedelssäkerhet.

Hur fungerar myndigheternas slakterikontroll?

Exempelvis kontrollerar veterinärmyndigheterna att varje enskild gris är ägnad för slakt när grisarna kommer in till slakteriet, och varje enskild gris kontrolleras och godkänns också efter slakten på slaktlinjen. Varje morgon kontrollerar myndigheterna slakteriets rengöring och egenkontroll innan produktionen sätter igång.

Kan ni vara säkra på att det inte finns restämnen i köttet?

Vi tar omkring 15-20 000 stickprov om året och det händer att vi hittar restämnen från mediciner. När vi gör det undersöker myndigheterna förhållandena på den gård som grisarna kommer ifrån för att hitta orsaken. Även om vi tar betydligt fler prover än vad myndigheterna kräver hittar vi normalt 1-2 prover per år som innehåller restämnen från medicin.

Vad händer om man upptäcker något problem med grisköttet?

Vi har full spårbarhet fram till dagen efter slakten av den enskilda grisen och därför kan vi alltid hitta det bestånd som varje enskild gris kommer ifrån. När grisarna har slaktats, styckats i olika styckdetaljer och skickats ut till olika delar av världen, kan vi spåra de enskilda paketen tillbaka till produktionstiden och därmed hitta den grupp producenter som har levererat grisar under den aktuella perioden. Det är en spårbarhet som också bidrar till att livsmedelssäkerheten för danskt griskött är på en hög internationell nivå.

Läs tidigare historier om livsmedelssäkerhet här:

Hör mer om livsmedelssäkerhet direkt från branschen