Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

Kan man avla grisar med ett bestämt socialt beteende?

I Danmark har man inlett ett forskningsarbete för förbättring av grisars sociala beteende och foderutnyttjande.

14. april 2015

Projektet är ett samarbete mellan SEGES, Videncenter for Svineproduktion och Århus Universitet. Det undersöker bl.a. hur man kan avla fram grisar med bättre socialt beteende, t.ex. mindre tendens till svansbitning. Samtidigt sätter projektet fokus på hur fodret kan utnyttjas på ett effektivare sätt hos grisarna.

Grisars fodereffektivitet, dvs. hur mycket foder de ska äta för att växa så mycket som möjligt, och grisars sociala beteende är delvis genetiskt betingat. Därför ska en metod utvecklas för att mäta fodereffektiviteten och grisarnas sociala beteende i grupp. Den ökade fodereffektiviteten ska leda till sänkta utsläpp av näringsämnen och CO2 och blir därför en vinst även för miljön.

Projektet pågår från 2015 till 2018.

För mer information om projektet, kontakta:
Ingela Hedebro Velander, SEGES, Videncenter for Svineproduktion
E-post: ive@SEGES.dk eller telefon: +45 33 394 432