Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

Månadens tal

2,8 Kg. Kväve. 2012 låg den totala mängden kväveutsläpp per slaktgris i Danmark på 2,8 kg. Sedan 1990 har danska grisproducenter sänkt kväveutsläppet med totalt 39 %. Under samma period har produktionen av griskött stigit med 51 %.

30. april 2015

Läs mer om den danska grisproduktionens miljöpåverkan här