MRSA ska bekämpas internationellt

I kölvattnet av den senaste tidens fokus på resistenta bakterier i tamdjursproduktionen tillsatte den danska livsmedelsministern förra året en expertgrupp. Gruppen är nu klar med en handlingsplan för MRSA som ska förhandlas vidare i Folketingets partier.

Utkastet till handlingsplanen innefattar enligt Videncenter for Svineproduktion under SEGES en rad relevanta och förnuftiga åtgärder som länge har efterlysts i branschen.

”Det är mycket glädjande att den danska livsmedelsministern och hans medarbetare har lyssnat på Landbrug & Fødevarer och nu är färdiga att implementera en rad av de åtgärder vi i grisproduktionen har pekat på länge. Det handlar först och främst om att lyfta upp MRSA-problematiken på internationell nivå. Det är också viktigt att bekämpandet av MRSA sker som en långsiktig strategi, vilket danska livsmedelsministeriet nu också arbetar för", säger direktören för Danmarks 4 000 grisproducenter i Videncenter for Svineproduktion Claus Fertin.

MRSA ska upp på den internationella dagordningen

Varken i Danmark eller internationellt finns det solid kunskap om bekämpandet av MRSA CC398.

”I Danmark och i den danska grisproduktionen har vi haft fokus på problemen med MRSA länge, men vi måste också vara medvetna om att det inte ligger högt på dagordningen i särskilt många andra länder med stor grisproduktion. Danmark är ingen isolerad ö och även om vi reducerar antibiotikaanvändningen med 100 procent så skulle vi fortfarande ha MRSA. Så länge djur och människor reser runt i världen kommer den danska insatsen inte ha någon effekt", säger Claus Fertin.

Det danska arbetet med att sänka antibiotikaanvändningen fortsätter

I handlingsplanen mot MRSA sätter danska Livsmedelsministeriet också upp ett mål om att sänka antibiotikaanvändningen med 15 procent innan 2018.

"En sänkning med 15 procent innan 2018 låter inte realistiskt. Jag kan lova ministern att vi kommer att kämpa för att använda så lite som möjligt. Men det är självklart att danska grisproducenter ska ha möjlighet att behandla sjuka djur när så behövs", säger Claus Fertin.

Danska grisproducenter har redan sänkt användningen av antibiotika med 17 procent sedan 2009. Branschen har som mål att sänka den med ytterligare fem procent innan 2020.

MRSA står for Methicillin-Resistente Staphylococcus Aureus. En særlig afart af disse bakterier hedder CC398 og forekommer blandt andet hos svin. Stafylokokkerne kan behandles, men det er nødvendigt at bruge andre præparater end de mest almindelige former for antibiotika. MRSA står för Methicillin-Resistente Staphylococcus Aureus. En särskild undergrupp av dessa bakterier heter CC398 och förekommer bland annat hos grisar. Stafylokockerna kan behandlas men man måste då använda andra preparat än de vanligaste typerna av antibiotika.

Få ytterligare information om MRSA här