NYTT: Läs också om nötkött i Branschinfo Kött

Branschinfo Kött växer. Därför kan du framöver läsa nyheter om griskött och numer även om nötkött. Vi börjar med att berätta lite om de olika typerna av kreatur som varje dag producerar mjölk och i slutänden kött i det danska lantbruket.

1,5 miljoner kreatur ger kött, mjölk och naturvård i Danmark. De allra flesta är kor för mjölkproduktion, men av 41 olika kreatursraser är 35 för kött.

Med 43 000 djur är Limousine den dominerande köttkreatursrasen i Danmark, medan Hereford kommer på en andraplats med 20 000 djur och därefter Simmertal med 20 000 djur.

Köttkreatursraserna ligger dock långt efter bland annat Holstein, Jersey och Röd Dansk mjölkras med 891 000, 141 000 respektive 87 000 kreatur. Och med 1,1 miljoner mjölkkreatur utgör de den största delen av det totala kreatursbeståndet på 1,5 miljoner kreatur i Danmark

Köttkreatur för varje smak

Men även om de danska köttkreaturen är underlägsna i antal så är de starka när det gäller diversitet. Av de 41 kreatursraserna som finns i Danmark är 35 av dem köttkreatur.

Förutom att ge kött av högsta kvalitet används en stor del av de danska köttkreaturen till naturvård, eftersom de enbart genom att leva på de vilda naturområdena håller naturen vid liv och bidrar till en naturlig biologisk mångfald.