Spädgrisöverlevnad överst på dagordningen

Det finns en bred enighet om att överlevnad för spädgrisar handlar om både omsorg och ekonomi. För att bidra till att förbättra båda aspekterna driver SEGES, Videncenter for Svineproduktion, kampanjen PattegriseLIV, som danska bönder har stått i kö för att medverka i.

Kampanjen sätter fokus på spädgrisöverlevnad i de danska stallarna (Läs tidigare News Update om kampanjen här) och har just hållit fem regionala seminarier där danska bönder har stått i kö för att komma med. Alla seminarier har varit fullbokade och totalt har 650 bönder deltagit. Seminarierna hade som mål att vidareförmedla kunskap och motivera de danska bönderna att öka överlevnaden bland spädgrisar i framtiden. Det höga deltagarantalet och det överväldigande intresset visar med all tydlighet att de danska bönderna i hög grad vill förbättra både djuromsorg och förtjänst.

Avelsutveckling ger fler och starkare grisar

Genom avelsutvecklingen kommer det vara fler levande grisar i en kull i framtiden, eftersom grisarna samtidigt kommer att vara starkare och ha bättre förutsättningar för att överleva. Danska bönder ska alltså förbereda sig på att ha fler och starkare spädgrisar i stallarna, ända upp till 0,3 grisar extra per kull och år. Det kan de förbereda sig på genom att bland annat delta i PattegriseLIV och höra om hur man på bästa sätt säkrar överlevnaden.

Erik Larsen som är ordförande för Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion, uppmanade till deltagande i seminariet tidigare i år. ”Jag vill uppmana alla grisproducenter som har spädgrisar att delta i ett av PattegriseLIV-seminarierna. Det är mycket viktigt att vi tar ansvar och blir ännu bättre på att säkra överlevnaden hos spädgrisar, som kommer bli mycket bättre på att överleva".

Den uppmaningen tog de danska bönderna till sig och fyllde salarna vid alla fem seminarierna.

En flygande start för PattegriseLIV

"Det har varit helt fantastiskt att uppleva folks intresse för våra möten", säger Rikke Ingeman Svarrer som är projektledare för PattegriseLIV. "Vi upplever en mycket stor motivation från deltagarna för att öka överlevnaden hos spädgrisarna. Det är vi mycket glada för och det är också rätt överväldigande att intresset är så stort. Det har kommit 650 personer till mötena och PattegriseLIVs facebooksida har på kort tid fått 800 likes”, berättar Rikke Ingeman Svarrer.

Projektet går nu in i nästa fas då 30 utvalda bestånd deltar som provbestånd i projektet.

Se mer om PattegriseLIV på:

www.pattegriseliv.dk

www.facebook.com/pattegriseliv