Spädgrisdödligheten sjunker för femte året i rad

Nya siffror visar att de danska grisproducenterna har lyckats sänka dödligheten bland spädgrisar för femte året i rad. 2014 sjönk spädgrisdödligheten till 21,9 procent jämfört med 24,2 procent 2009.

En ny rapport från SEGES, Videncenter for Svineproduktion visar produktiviteten i de danska grisstallarna under 2014.

Landsgenomsnittet visar att även om suggorna återigen får större kullar, så har dödligheten bland spädgrisar sjunkit. Suggorna får alltså fler kultingar per grisning och en större andel av dessa överlever.

”Det lönar sig att lägga fokus på spädgrisdödligheten, precis som avelsmålet LG5 (red. avel för flest möjliga levande grisar fem dagar efter grisning) går åt rätt håll” säger souschef Niels-Peder Nielsen, SEGES Videncenter for Svineproduktion till Landbrugsavisen. Han berättar dessutom att han förväntar sig ytterligare framgångar de kommande åren, bland annat till följd av kampanjen Pattegriseliv (läs mer här).

SEGES VSP:s målsättning är att minska spädgrisdödligheten till under 20 % år 2020.

RAPPORT: Utveckling 2013-2014

  • Från 30,0 till 30,6 frånvanda grisar per årssugga – dvs. att man frånvande i genomsnitt 30,6 grisar per sugga per år.
  • Från 17,1 till 17,3 totalfödda per kull
  • Från 15,4 till 15,6 levandefödda grisar per kull
  • Från 22,3 % till 21,9 % i total spädgrisdödlighet

Om rapporten
Resultatet har tagits fram som ett genomsnitt av bestånden. De data som ligger till grund för rapporten baseras på data från både DLBR SvineIT och AgroSoft i Danmark. Alla data har inrapporterats från lokala rådgivningscenter, vilka har stått för kvalitetssäkringen, så att alla data är korrekta.

Rapporten kan läsas på danska här