De senaste förbättringarna inom överlevnad

Kampanjen PattegriseLIV som syftar till att förbättra spädgrisöverlevnaden har snart varit igång i ett år. Här får du en status för kampanjen.

Efter det stora intresset för de fem första regionala mötena i PattegriseLIV och den flygande start som projektet fick har nu 30 deltagande bestånd valts ut, vilka arbetar för högtryck med att utveckla och testa kunskap och metoder för att höja djuromsorgen och spädgrisöverlevnaden. Intresset för att delta var stort och hela 54 bestånd ville delta i projektet.

Läs även: Ny kampanj ska öka överlevnaden bland spädgrisar

De 30 utvalda bestånden som deltar har fått en rådgivare/mentor som följer beståndet och hjälper till med åtgärder och vägledning, och arbetet är nu i full gång.

Inbyggt konkurrenselement
Som en rolig och motiverande faktor finns ett löpande tävlingsmoment, kallat Hitlisten, inbyggt i projektet. Tävlingen är inspirerad av cykelsporten och därför delas en gul ledartröja ut till den som har den högsta generella spädgrisöverlevnaden. En prickig bergströja delas ut till den som har den största periodvisa framgången. En grön poängtröja ges också till den som har den bästa förbättringsnivån i förhållande till utgångspunkten.

Precis som i cykelsporten finns det också en inbyggd dopingkontroll. Det vill säga att alla siffror, all statistik och alla framsteg kontrolleras och räknas av både rådgivaren och av projektledarna på PattegriseLIV.

Utvecklande av verktyg
Sedan projektets början har man arbetat en hel del med att utveckla redskap och verktyg som i praktiken kan vara till gagn för arbetet med att öka spädgrisöverlevnaden. Ett av de verktyg som har visat sig ha en riktigt bra effekt är den så kallade F-skivan. F-skivan är en app som kan användas för att registrera grisningar, berätta om när en sugga ska ses till samt ta fram statistik över grisningarna. I den här filmen kan du se en genomgång (på danska) av hur F-skivan fungerar: https://www.youtube.com/watch?v=AFUO09NCKAQ  

”När vi hör från bönderna att t.ex. den elektroniska grisningsskivan är till stor hjälp i arbetet med att skapa en överblick över grisningarna, så är det ju positivt för oss - för det vi försöker göra med flera av de här verktygen är just att göra det enklare och mer överskådligt att säkra spädgrisarnas överlevnad”,säger Rikke Ingeman Svarrer, projektledare på PattegriseLIV.

 
Rikke Ingemann Svarrer,
Projektledar på PattegriseLIV

Rutiner och motivation är viktigt
Utöver F-skivan har man också utvecklat en så kallad grisningsstall-lista till appen Wunderlist – en elektronisk kollektiv att-göra-lista som skapar överblick över viktiga göromål och rutiner i grisningsstallen.

För något som har visat sig vara helt avgörande i arbetet med att öka spädgrisöverlevnaden är en återkommande problemställning. Nämligen upprätthållandet av rutiner och motiverad personal. ”Det är väldigt viktigt att en rad fasta rutiner i arbetet i stallen upprätthålls och utförs. Man måste utföra samma rutiner 100 % korrekt, varje gång. Vi kan t.ex. se att när personalen byts ut, eller när det är helg- eller semestervikarier, så finns det en tendens att nivån sjunker under en period. Och det beror nog på att rutinerna, och i vissa fall motivationen till att utföra rutinerna 100 % korrekt, kan dala om inte både medarbetare och ledare har alla uppgifter och rutiner sittande i ryggmärgen”, berättar Rikke Ingeman Svarrer.

Wunderlist är en app som kan bidra till att skapa denna överblick över uppgifter och rutiner i t.ex. grisningsstallen. Appen berättar för medarbetare i stallen vilka uppgifter som ska utföras och när de ska utföras. I takt med att uppgifterna utförs kan medarbetarna bocka av dem och på så sätt har alla överblick över uppgifterna och rutinerna kan följas upp.

Här kan du se lite mer om hur Wunderlist fungerar (på danska): https://www.youtube.com/watch?v=229mQMiuArI  

PattegriseLIV på Facebook
Facebooksidan PattegriseLIV, som växte explosionsartat under inledningsfasen, har visat sig vara mycket värdefull när det gäller erfarenhetsutbyte bönder emellan. Den har nu över 1 100 Gilla-markeringar och det kommer hela tiden fler. Det är stor aktivitet och både de deltagande bestånden och andra intresserade utbyter kunskap och erfarenheter på sidan. Det är något som kan bidra väsentligt till spädgrisöverlevnaden. ”Att utbyta erfarenheter, även om det kanske verkar banalt, är alltså något som kan ge stor effekt. Våra grisproducenter i projektet är väldigt duktiga på att lära av varandra och på så sätt blir de konstant bättre på det de gör. Facebooksidan ger dem ett forum där de kan diskutera med varandra", säger Rikke Ingemann Svarrer.

På www.facebook.com/pattegriseliv kan du följa projektet, se bilder och filmer samt läsa om erfarenhetsutbytet.

Du kan läsa mer om PattegriseLIV och om de verktyg och redskap som finns tillgängliga och som kan bidra till att öka spädgrisöverlevnaden ytterligare på www.pattegriseliv.dk

Läs mer om spädgrisdödlighet