Få den nya publikationen om djuromsorg

Få vår nya publikation "Djuromsorg – i goda händer hela vägen", där du får en överblick över djuromsorgen - från gris till gaffel.

Optimal djuromsorg är en av grundpelarna i en hållbar grisproduktion. Den danska lagstiftningen och branschreglerna överstiger på en rad punkter de krav som ställs av andra betydande producentländer och av EU. I den här publikationen kan du följa grisens liv från att den föds i grisningsstallet tills den slutar på tallriken hos konsumenten.

Broschyren beskriver djuromsorgens betydelse för den danska grisbranschen sett utifrån protagonisternas perspektiv - från suggor och spädgrisar till slaktgrisar på gårdarna och på slakteriet.

Publikationen berättar om hur man säkrar en hög djuromsorg...
…När suggorna blir dräktiga
…När spädgrisarna föds
…När smågrisarna växer
…När smågrisarna har blivit slaktgrisar
…När grisarna transporteras till slakteriet
…När grisarna ställs upp i grupper
…När grisarna bedövas och avlivas skonsamt
…När djuromsorg känns på smaken

HÄMTA PUBLIKATIONEN HÄR (pdf)

Du är också välkommen att kontakta Executive Export & Marketing Manager Sweden & Germany, Anemette Hansen, e-post: aha@lf.dk, telefon: +45 33 394 381, om du vill ha en tryckt publikation.

Du kan också se fram emot den nya publikationen om livsmedelssäkerhet från jord till bord som vi snart publicerar.

Läs även: Se alla våra publikationer här