Användandet av ensilage i grisstallen i ett nytt pilotprojekt har visat sig vara en stor succé och har förbättrat maghälsan hos grisarna markant.

Användandet av ensilage i grisstallen i ett nytt pilotprojekt har visat sig vara en stor succé och har förbättrat maghälsan hos grisarna markant.

Kan inpackat hö ge bättre djuromsorg?

I ett nytt pilotprojekt har en grupp slaktgrisar fått ensilage som komplement till sitt normala foder. Det minskade grisarnas stressnivå och förekomsten av magsår.

"Vi har lagt väldigt mycket resurser på att hitta lösningar som kan förbättra maghälsan i grisproduktionen. Nu verkar det äntligen som att vi har hittat en lösning.” Entusiasmen går inte att ta fel på hos Jesper Poulsen som är chefskonsulent på Videncenter for Svineproduktion. Det skriver Landbrug & Fødevarers nätmagasin foodculture.dk.

Han har varit en av deltagarna i ett nyligen avslutat projekt som undersökte om ensilage kan ha en positiv effekt på maghälsan i ett slaktgrisbestånd. Inspirationen till projektet kom tillfälligtvis från en lantbruksskola i Gråsten, Sönderjylland.

Inpackat hö minskade stress och magsår
Ensilage används även till bl.a. hästar och kor. Det var så Charlotte Delf, som ansvarar för 350 suggor och 10 500 smågrisar på Gråsten Lantbruksskola, fick idén om att prova ensilage i sitt grisbestånd.

”Vi vet att ensilage ger korna en bra mättnadskänsla så vi bestämde oss för att prova det på våra grisar också, eftersom vi hade stora problem med magsår och oroliga suggor i dräktighetsstallet."

Så försökte Charlotte Delf ge suggorna ensilage och det gav snabbt positiva resultat.

”Vi fick snabbt en positiv förändring. Suggorna blev mycket lugnare, de fick sundare magar och dödligheten sjönk markant”, berättar Charlotte Delf.

Läs även: TV: På besök i en svinstia

Fungerar även på slaktgrisar
Videncenter for Svineproduktion fick höra om de fina resultaten i Gråsten och satte direkt igång ett pilotprojekt i deras slaktgrisstall i Forsøgsstation Grønhøj. Två grupper med slaktgrisar fick två olika typer av foder.

Den ena gruppen med slaktgrisar fick vanligt torrfoder, medan den andra gruppen slaktgrisar förutom torrfoder även fick så mycket ensilage de ville. Grisarnas magar analyserades sedan för att kontrollera hälsan, och det visade sig att de grisar som fick ensilage hade en markant lägre förekomst av magsår än de grisar som bara hade fått torrfoder.

”Även om försöket bara har utförts på ett litet antal slaktgrisar, så kan vi med statistisk säkerhet säga att utfodring med ensilage har stor effekt på grisarnas maghälsa. Och vi rekommenderar alla grisproducenter som har akuta problem med magsår i sina grisstallar att använda ensilage”, poängterar Jesper Poulsen.

Ensilage har stor potential
Sett i ljuset av de goda resultaten i försöksprojektet med ensilage kommer Videncenter for Svineproduktion nu att ansöka om medel för att genomföra ett större projekt i ett större slaktgrisbestånd. Jesper Poulsen vill gärna undersöka några av de praktiska problemställningarna med grisarnas foderupptag och de extra arbetsuppgifter det innebär att ge grisarna ensilage.

”Det finns fortfarande en del saker som vi måste undersöka närmare när det gäller att använda ensilage i grisproduktionen. Och det ska göras i ett stort slaktgrisbestånd så att vi får bättre kunskap om för- och nackdelar. Men jag ser en jättepotential i att använda ensilage i den danska grisproduktionen. Det kan mycket väl vara ett viktigt sätt att minska eller undvika magsår på i grisbestånden", menar Jesper Poulsen.

Läs även: Markant framgång för djuromsorgen i grisstallarna