Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

Månadens siffra: 25 000

Varje år tas ca 25 000 slakteriprover på grisslakterierna i Danmark för att säkra att det inte finns restämnen i köttet.

9. december 2015

Danmark har byggt upp ett livsmedelsövervakningsprogram för att kontrollera innehållet av restämnen i bl.a. färskt kött. Programmet följer EU:s direktiv 96/23/EU. Övervakningsprogrammet består av en offentlig del som sköts av Fødevarestyrelsen och en egenkontrolldel som genomförs av slakterierna själva.

Man kontrollerar bl.a. för antibiotika, kemoterapeutika, hormoner, pesticider och tungmetaller.

Läs om resultaten här