Om grisen blir sjuk

Precis som människor kan även grisar bli sjuka. Om det blir allvarligt ska grisarna ha behandling. Läs hur behandlingen går till i ett danskt grisstall.

Om grisarna blir allvarligt sjuka ska de naturligtvis behandlas. Beroende på grisens tillstånd kan den ibland tas ur flocken och sättas i en specialinredd sjukstia. På så sätt säkrar man att grisen får vila och får möjlighet att äta och dricka i lugn och ro. I Danmark finns även särskilda krav på att en sjukstia ska vara övertäckt och vara uppvärmd samt att det ska finnas möjlighet till nedkylning.

Om behandlingen kräver medicin är det bara veterinären som får ordinera denna, efter undersökning och diagnos. Dessutom får danska veterinärer inte själva sälja den ordinerade medicinen, utan istället skickar veterinären receptet till apoteket som sedan säljer medicinen till bonden. På så sätt finns inga ekonomiska incitament för veterinären att ordinera mer medicin än vad som behövs.

Registrering och gult kort
Konsumtionen av medicin hos alla danska bönder och ordineringen av medicin från veterinärer övervakas löpande via det centrala registret VETSTAT. Det är apoteken som rapporterar försäljningen varje gång de får ett recept från en veterinär. Om konsumtionen överstiger de av myndigheterna fastsatta gränsvärdena får grisproducenten ett gult kort och får skärpt tillsyn, samt ska inom en angiven period se till att sänka konsumtionen igen.

Alla behandlingar hos bonden ska noteras och registreras av bonden själv. Varje gång som bonden använder den ordinerade medicinen ska följande registreras: Datum, vilka och hur många grisar, orsak, läkemedlets namn, dos, behandlingsmetod och vem som har behandlat grisen.

Läs även: Antibiotika i primärproduktionen

Kontroll av medicinanvändning
För att säkra att medicin inte flyttas från ett bestånd till ett annat ordineras all medicin för en bestämd behandling och för ett bestämt CHR-nummer. CHR-numret är det specifika nummer som alla bestånd i Danmark har. När beståndet granskas av det danska kvalitetssäkringssystemet DANISH Produktstandard, kontrollerar man att all medicin på gården faktiskt tillhör den specifika gården.

Dessutom kontrolleras om den mängd medicin som finns kvar stämmer överens med den mängd som använts, i förhållande till hur mycket medicin som ordinerats. Slutligen kontrollerar man om registreringarna har utförts korrekt.

Den samlade insatsen för att kontrollera användningen av medicin, och därmed antibiotika, i den danska grisproduktionen, gör att Danmark har en mycket låg användning av exempelvis antibiotika om man jämför med genomsnittet i EU. Antibiotikaanvändningen för tamdjur i Danmark ligger enligt European Medicines Agency på 44,9 mg per kg (PCU), och det europeiska genomsnittet är 146,8 mg per kg (PCU). I vår strävan efter att sänka användningen ytterligare får vi dock inte glömma att ta hänsyn till djuromsorgen. Vi får aldrig låta bli att behandla en gris om den är så sjuk att den behöver behandling.

Läs även: Antibiotikaanvändningen de senaste 20 åren