Tidslinje: Framsteg inom djuromsorgen

Djuromsorgen har länge varit i fokus i Danmark och det har lett till specialregler. Här får du en överblick över EU-lagstiftningen och Danmarks specialregler sedan 1991.

EU-lagstiftningen definierar en minstanivå av djuromsorg för produktionsdjur i Europa och har varit under löpande utveckling under de senaste tre årtiondena. Några länder har dock ännu striktare specialregler på en rad områden.

Sverige har t.ex. specialregler som slår fast att grisar ska ha tillgång till halm och strö varje dag. Här kräver EU-lagstiftningen bara att det ska vara konstant tillgång till en tillräcklig mängd sysselsättningsmaterial. I Danmark är det krav på att sysselsättningsmaterialet ska vara naturligt, och dessutom krävs att det ska finnas bökmaterial. I Danmark gäller också en rad andra specialregler inom bl.a. djuromsorg och stallinredning. Det finns t.ex. specialkrav om att det ska finnas duschanläggningar för alla grisar över 20 kg.

2014 skrev hela branschen, detaljhandeln och NGO:er under en plan i 7 punkter som initierades av den dåvarande livsmedelsministern. I planen åtar sig alla att arbeta för en högre överlevnad bland spädgrisar, att alla suggor ska gå i lösdrift på sikt, stopp för kastration, färre svanskuperade grisar, insats mot magsår, djuromsorgen ska integreras i Månegris-projektet, och konsumenterna ska få större möjlighet att välja produkter med bättre djuromsorg. En handlingsplan ska säkra att alla mål uppnås och än så länge går allt enligt planen.

Hämta hela tidslinjen här och få en överblick över utvecklingen av EU-lagstiftningen och den danska lagstiftningen sedan 1991 (pdf)  

Danska specialregler är markerade med rött i tidslinjen.

Läs även: Slut med helspaltgolv till smågrisar och slaktgrisar 

Läs även: Ny publikation om djuromsorg