Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

Februari

Under 2013 använde grisproducenterna i Danmark 10 % mindre antibiotika än år 2010, och fram till 2020 ska användningen sjunka ytterligare 10 %, berättar Claus Fertin, direktör på Videncenter for Svineproduktion.
Dansk grisnäring har ett tydligt fokus på livsmedelssäkerheten i alla led. I det här nyhetsbrevet startar vi hos grisuppfödaren. Vi låter de som arbetar med livsmedelssäkerhet själva berätta om hur de säkrar livsmedelssäkerheten till vardags.
I 10 år har en branschkod för slakt och styckning säkrat hög kvalitet och livsmedelssäkerhet. Effektiv och likartad egenkontroll säkrar tillit till de danska oxköttsprodukterna.
Den lyckade beredskapsövningen som följde efter ett fiktivt mul- och klövsjukelarm i januari visade Landbrug & Fødevarer och alla andra indragna att alla smittskydds- och avvärgningsåtgärder fungerade mycket tillfredsställande.
Den danska exporten av smågrisar steg med 12 procent under 2014. De danska smågrisarna säljs i hög grad till grisproducenter i Tyskland och Polen.

SEGES är det nya gemensamma namnet för Videncenter for Landbrug och Videncenter for Svineproduktion, som vid årsskiftet 2015 gick ihop i en ny gemensam organisation - de är dock fortfarande en organisationsenhet under Landbrug & Fødevarer.
Här finner du aktuella siffror och informationer om grisköttsproduktionen.
Den nya kampanjen PattegriseLIV ska sänka dödligheten bland spädgrisar och därmed bidra till att grisbranschen når sitt mål med en dödlighet på under 20 procent år 2020.
För att begränsa spridningen av resistenta bakterier (MRSA) kommer den danska grisbranschen minska antibiotikaanvändningen ytterligare.