Antibiotikaanvändningen minskar ytterligare

För att begränsa spridningen av resistenta bakterier (MRSA) kommer den danska grisbranschen minska antibiotikaanvändningen ytterligare.

Antibiotikaanvändningen i den danska grisproduktionen ska reduceras med 10 % senast år 2020. Internationellt sett är den danska antibiotikaanvändningen redan bland de lägsta, men ett nära samarbete mellan bönder, veterinärer och myndigheter ska säkra att den nya målsättningen infrias.

Grisproducenternas nya plan för att minska antibiotikaanvändningen ytterligare sker som en reaktion på rekommendationer från Fødevarestyrelsens MRSA-experter. Den danska MRSA-expertgruppen, som har bildats av jordbruksministern Dan Jørgensen, har nyligen pekat på att en fortsatt minskning av antibiotika till grisar är avgörande för insatsen mot MRSA. Jordbruksministern Dan Jørgensen hyllar grisproducenterna för att de själva tar initiativ och bidrar till insatsen mot MRSA.