Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

Exporten av smågrisar ökar

Den danska exporten av smågrisar steg med 12 procent under 2014. De danska smågrisarna säljs i hög grad till grisproducenter i Tyskland och Polen.

26. februari 2015

Under 2014 producerades totalt 30 miljoner grisar i Danmark, vilket är en ökning med tre procent jämfört med 2013. Denna ökning beror på en ökad produktion av smågrisar och förra året utgjorde därmed smågrisar för export cirka en tredjedel av den totala danska grisproduktionen. De danska grisproducenterna exporterar i stigande grad levande smågrisar för uppgödning och slakt i andra länder – speciellt Tyskland och Polen.

De senaste åren har den totala årliga produktionen av grisar i Danmark varit brant stigande. Sedan 2008 har den årliga produktionen vuxit med knappt 10 procent som resultat av den ökade exporten av smågrisar.