Intervju: Claus Fertin, direktör på SEGES Videncenter for Svineproduktion, om sänkning av antibiotikaanvändningen

Under 2013 använde grisproducenterna i Danmark 10 % mindre antibiotika än år 2010, och fram till 2020 ska användningen sjunka ytterligare 10 %, berättar Claus Fertin, direktör på Videncenter for Svineproduktion.

Claus Fertin, direktör på det danska Videncenter for Svineproduktion, hur går det med antibiotikaanvändningen i de danska grisstallarna?

”I den danska grisproduktionen har vi sänkt antibiotikaanvändningen med 10 procent mellan 2010 och 2013. Även om det blir en utmaning kommer vi att sänka användningen med ytterligare 10 procent innan 2020. För fyra månader sedan beslutade vi dessutom att vi under nästa år ska halvera användningen av ämnet tetracyklin."

MRSA finns i grisstallar i hela Europa, vad gör vi med problemet med resistenta bakterier?

”Vi kan inte få bort MRSA genom att minska antibiotikaanvändningen, men vi kan redan nu ta ansvar för framtidens resistensproblematik och förhoppningsvis på så sätt visa vägen för andra länder med väsentligt högre användning än Danmark,” säger Claus Fertin.

I Danmark är ca 2 procent av stafylokockerna resistenta mot de vanligaste antibiotikasorterna. I flera länder i Sydeuropa ligger nivåerna på över 25 procent. Vad kan vi göra för att minimera spridningen av de resistenta bakterierna?

”Det finns inga som hellre vill komma till rätta med det här bakterierna än de danska grisproducenterna. Men vi i Danmark kan inte lösa problemen själva. Därför är det internationella perspektivet helt avgörande för att nå framgång. Här vill jag gärna uppmana till att trycka på i EU för att sätta resistensproblematiken på dagordningen. Även i de länder där resistenta bakterier inte redan ligger högt upp på den politiska dagordningen”, säger Claus Fertin.

Den danska Svineafgiftsfond har just delat ut 2,4 miljoner kronor till tre konkreta forskningsprojekt, som bland annat ska titta närmare på smittovägar för tamdjurs-MRSA (MRSA CC398). Varför lägger man så mycket pengar på att lära sig mer om just MRSA?

”Rent generellt saknar vi kunskap om MRSA CC398 och det ska vi självklart råda bot på för att kunna sätta in korrekta insatser istället för att fatta beslut som inte är grundade på kunskap. Vi kommer inte till rätta med MRSA i ett nafs, och jag tror faktiskt inte att MRSA kan utrotas så länge vi lever i en värld där människor, djur och varor korsar landsgränser. Men vi ska göra vad vi kan för att isolera MRSA CC398 till grisproduktionen och självklart minska förekomsten”, säger Claus Fertin.