Hör mer om livsmedelssäkerhet direkt från branschen

Dansk grisnäring har ett tydligt fokus på livsmedelssäkerheten i alla led. I det här nyhetsbrevet startar vi hos grisuppfödaren. Vi låter de som arbetar med livsmedelssäkerhet själva berätta om hur de säkrar livsmedelssäkerheten till vardags.

Vi har frågat grisproducenten Niels Aage Arve om hur registreringen går till när han behandlar sina grisar med medicin?

Jag ska registrera vad det är för fel på grisen och vilken medicin jag använder. Den typ av medicin jag använder ska vara ordinerad till just den sjukdom som grisen har. Därutöver ska jag registrera mängden och grisens vikt så det stämmer med vad veterinären har ordinerat. Slutligen noterar jag hur många dagar som grisen ska behandlas enligt veterinärens anvisningar, och skriver sedan under hela registreringen.

Hur säkrar du att en gris som har behandlats inte lämnar ditt bestånd innan karantäntiden har löpt ut?

För det första använder vi medicin till de enskilda grupperna med djur. Därför vet vi hela tiden hur lång tid det är innan de skickas till slakt och så använder vi inte medicin som gör att karantäntiden överskrider denna period. Vi använder t.ex. inte medicin med 60 dagars karantän till grisar som ska till slakteriet om några veckor.

Varje gång vi använder medicin noterar vi grisen i böckerna samt vilken stia den går i. Därutöver märker vi djur som har fått medicin med färg. På så sätt har vi både kontroll på det i böckerna samtidigt som vi kan se det med egna ögon.

Hur håller du räkningen på medicinanvändningen i din anläggning?

Vi noterar all medicinanvändning i böcker i de enskilda stallarna. Där kan vi alltid se hur många djur som får behandling och vilken typ av behandling de får. En gång i månaden går vi tillsammans med veterinären igenom medicinanvändningen och de enskilda grisar som får behandling. Här använder vi bl.a. Vetstat* så att vi hela tiden har kontroll på medicinanvändningen och säkrar att allt är som det ska vara.

*) VetStat är myndigheternas centrala register över användningen av receptbelagda läkemedel till djur i Danmark. I Danmark skriver veterinärerna ut recept medan det bara är apoteken som får sälja medicin. Samtidigt som medicinen säljs registrerar apoteken den sålda medicinen hos VetStat.

Läs också om grisproducenten Niels Aage Arve i det engelska magasinet Pig Progress Magazine Klicka här!