Ny kampanj ska öka överlevnaden bland spädgrisar

Den nya kampanjen PattegriseLIV ska sänka dödligheten bland spädgrisar och därmed bidra till att grisbranschen når sitt mål med en dödlighet på under 20 procent år 2020.

Kampanjen ”PattegriseLIV” lanseras av SEGES Videncenter for Svineproduktion och ska öka överlevnaden bland spädgrisar. Kampanjen ska bidra till att grisbranschen fortsätter sänka dödligheten i stallarna och därmed nått sitt mål med en spädgrisdödlighet på högst 20 procent år 2020.

Idag ligger dödligheten på 22,3 procent i genomsnitt men de bästa bönderna är ända nere på ca 14 procent. Kampanjen ska därför säkra att den stora mängden branschkunskap som redan finns bland bönderna och i rådgivningsorganisationer på allvar utnyttjas över hela landet. Det kommer att ske genom att 30 danska suggbestånd under de kommande tre åren ska prova olika rådgivningsmodeller med fokus på antingen management, ledning eller mentorskap.

Som ännu ett led i kampanjen utvecklas dessutom olika verktyg som grisproducenter kan använda i sitt dagliga arbete för att sänka dödligheten bland spädgrisarna. Kampanjen pågår fram till slutet av 2017.