Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

Övning bekräftar en bra dansk beredskap

Den lyckade beredskapsövningen som följde efter ett fiktivt mul- och klövsjukelarm i januari visade Landbrug & Fødevarer och alla andra indragna att alla smittskydds- och avvärgningsåtgärder fungerade mycket tillfredsställande.

26. februari 2015

”Övning, övning, övning” lät det i den danska livsmedelsbranschen när ett simulerat utbrott av mul- och klövsjukan skulle testa om veterinärberedskapen fungerar. Och det gör den konstaterar områdesdirektören Jens Munk Ebbesen, som har gått i spetsen för Landbrug & Fødevarers del av övningen:

”Det var en fullskalig övning som involverade alla intressenter. Både myndigheter, organisationer, företag, bönder, polis, Beredskabsstyrelsen, medier och en lång rad andra aktörer var involverade. Och jag kan säga att vår del fungerade bra”, fastslår Jens Munk Ebbesen.

Lugnet och överblicken bevarades
Övningen gick igenom ett helt utbrottsförlopp och de första tre dagarna var i realtid, dvs. där en misstanke utvecklades till ett reellt utbrott, varefter man på torsdagmorgonen hoppade fram till dag 17 i förloppet, då man konstaterade att 37 bestånd hade smittats och då undersökning, provtagning och avlivning av bestånden var i full gång.

”På det stora hela förlöpte övningen som förväntat. Man lyckades sätta upp ett system som var tillräckligt robust. Vi lyckades hantera pressen och bevarade lugnet och överblicken. Vid ett verkligt utbrott skulle pressen säkert vara större, men övningen visar att vi har ett riktigt bra fundament”, säger Jens Munk Ebbesen.