Oxkött: Dansk branschkod säkrar hög standard

I 10 år har en branschkod för slakt och styckning säkrat hög kvalitet och livsmedelssäkerhet. Effektiv och likartad egenkontroll säkrar tillit till de danska oxköttsprodukterna.

De senaste 10 åren har kreatursbranschen haft en branschkod för slakt och styckning av kreatur. Branschkoden säkrar att livsmedelssäkerheten är den bästa tänkbara vid slakt och styckning av kreaturen.

Konkret består den danska branschkoden av ett antal anvisningar om hur man utför de enskilda processerna och samtidigt säkrar att lagstiftningen på de enskilda områdena följs – exempelvis inom djuromsorg, livsmedelssäkerhet och spårbarhet.

Kontrollmyndigheter och livsmedelsbranschen i nära samarbete
De danska myndigheterna bedömer branschkoden, vilken är välägnad som grund för verksamheternas program för egenkontroll. Det innebär att alla danska företag tolkar och implementerar lagstiftningen på samma sätt. Myndigheterna får därmed enklare att genomföra effektiva kontroller där de får maximal insikt i förhållandena på företagen, eftersom tolkningarna av lagar och regler samt implementeringen och egenkontrollen är likartad från företag till företag.

Branschkoden uppdateras löpande så att gällande lagstiftning är implementerad och den säkrar därmed både en likartad implementering av lagstiftningen samt en grundligare och mer effektiv kontroll av de enskilda livsmedelsföretagen. Totalt sett säkrar branschkoden alltså en likartad och hög livsmedelssäkerhet i alla oxköttsprodukter från Danmark.

Elektronisk kontroll säkrar en hög spårbarhet och livsmedelssäkerhet
Landbrug & Fødevarer har ingått ett samarbete med företaget ”eSmiley” som gör det möjligt att styra sin egenkontroll elektroniskt. Läs mer om eSmiley 

Samarbetet betyder att företagen kan styra insamling och behandling av data från den löpande egenkontrollen elektroniskt, och det ger företaget bättre möjlighet att följa upp information med ökad livsmedelssäkerhet som följd.