Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

Visste du att...

SEGES är det nya gemensamma namnet för Videncenter for Landbrug och Videncenter for Svineproduktion, som vid årsskiftet 2015 gick ihop i en ny gemensam organisation - de är dock fortfarande en organisationsenhet under Landbrug & Fødevarer.

26. februari 2015

Sammanslutningen av de två verksamheterna innebär att branschkunskapen inom lantbrukets alla produktionsgrenar nu samlas i en enda stark organisation -.

SEGES skapar lösningar för framtidens lantbruks- och livsmedelsbransch och utvecklar ny kunskap och nya verksamhetsmöjligheter i nära samarbete med forskningsinstitutioner, ministerier och företag över hela världen. På så sätt kan SEGES ge danska bönder de bästa redskapen för att driva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt sätt - och på ett sätt som samtidigt tillgodoser djuromsorg och miljö.

SEGES är därmed det gemensamma namnet för den samlade utvecklingsenheten/organisationen, samtidigt som delen för grisverksamhet ”Videncenter for Svin” har valt att behålla sin enhetsbeteckning så att de i framtiden kommer att stå som ”SEGES, Videncenter for Svin.”

Ordet SEGES har rötter i lantbruket eftersom ordet betyder kornmark, majs, gröda och växtlighet.

Läs mer på www.seges.dk