Nytt snabbare salmonellatest av griskött

När grisslakterierna testar för salmonella har det tidigare tagit minst 12 timmar för att få fram resultatet. Nu kan en ny kontrollmetod minska denna tid och ge svar på bara 4-5 timmar. Med den nya metoden kan alltså en eventuell salmonellasmitta i grisköttet konstateras betydligt snabbare.

Det ställs höga krav på salmonellatest och certifiering av köttprodukter, inte minst på produkter för export. Den nya metoden för salmonellatest på bara 4-5 timmar är därför ett viktigt bidrag till att grisslakterierna kan förbättra den redan höga nivån av livsmedelssäkerhet ytterligare.

Traditionella standardmetoder (ISO, NMKL) för att påvisa salmonella kräver oftast 3-5 dagar innan ett analyssvar kan fås. Därför har det under de senaste 10-20 åren utvecklats många olika snabbmetoder som kan ge svar på ca 24 timmar. 2007 stod ett samarbete mellan DMRI, DTU-Food och den danska grisköttsbranschen för utvecklandet av en PCR-metod för färskt kött som kan ge salmonellasvar inom 12-14 timmar. Denna metod är godkänd av NordVal International och de danska grisslakterierna har sedan dess använt metoden, särskilt för certifiering av kött för export.

Nya och förbättrade tekniker för att påvisa specifika celler och/eller DNA i kombination med
en optimerad provförberedelse har dock resulterat i en ännu kortare analystid. Den nya metoden med vilken salmonella i griskött kan påvisas på bara 4-5 timmar kallas UltraSal-metoden. Metoden har utvecklats av en dansk projektgrupp i projektet ”UltraSal” från 2012-2014, och utvecklingen bygger på erfarenheter från Salmonella 12 timmar-metoden i kombination med nya tekniker.

UltraSal-metoden har utvecklats för köttprover och kräver en viss manuell hantering av provet, vilket gör den bäst lämpad för akuta prover. För mer rutinmässiga analyser är det fortfarande fördelaktigt att använda Salmonella 12 timmar-metoden, eftersom den innefattar mycket liten hantering (manuella steg).

Den nya metoden är patentsökt och för närvarande arbetar projektgruppen bakom metoden för ett internationellt godkännande. Under 2015 genomförs ytterligare godkännanden av externa certifieringsorgan, bl.a. NordVal. Målet är att UltraSal-metoden ska bli ett utbrett accepterat alternativ till ISO-metoden.

För ytterligare information om UltraSal-metoden kan du kontakta Seniorkonsulent Flemming Hansen från Danish Meat Research Institute på fh@teknologisk.dk