Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

Juni

Få en inblick i vardagen hos en dansk grisproducent och hör vad som driver honom i hans dagliga arbete med grisar och lantbruk.
Veterinär och chefskonsulent på Landbrug & Fødevarer Jan Dahl ger här information om MRSA och skiljer fakta från myter.
I serien om livsmedelssäkerhet från bonde till konsument besöker vi den här gången detaljhandelskedjan Dansk Supermarked. Här förklarar kvalitetschefen Carina Jensen hur butikerna håller koll på livsmedelssäkerheten.
Bra djuromsorg och bra kvalitet går hand i hand. Köttkvaliteten på slaktkropparna ökar vid en skonsam behandling av grisarna på slaktdagen. Läs mer om hur man säkrar en god djuromsorg innan slakten.
Innan 2020 ska industrins vattenförbrukning sänkas med 15-30 %. Så ambitiös är målsättningen för ett nytt samarbete för knappt 100 miljoner kr mellan Innovationsfonden och en rad danska livsmedelsföretag och forskningsinstitutioner.
Niels-Peder Nielsen, biträdande chef på VSP, berättar om ett nytt djuromsorgsavtal mellan Danmark, Holland, Sverige och Tyskland. Avtalet skrevs under på den internationella konferensen i Köpenhamn.
De yngre konsumenterna äter mindre griskött än den äldre generationen i Danmark. Landbrug & Fødevarer har därför satt igång den målriktade kampanjen "Den magiska grisen", som ska inspirera ungdomar till att äta mer griskött. Kampanjen sattes igång på Danmarks största gatufestival Distortion.
Den internationella experten på grisproduktion, professor Sandra Edwards från University of Newcastle, ger oss sin syn på några av de mest omdiskuterade ämnena inom djuromsorg: kastration och svanskupering.
Sex danska bönder deltar i ett stort europeisk projekt som ska undersöka hur man bäst integrerar bete av marker i den moderna mjölkproduktionen. Specialhalsband mäter nu hur och hur länge böndernas kor äter gräs.

Landbrug & Fødevarer skickade nyligen ut tre representanter för att titta på trender i New York. Resultatet är en spännande trendrapport där du kan få inspiration till att målrikta butiker och livsmedel ännu mer efter konsumenternas behov. Rapporten ger också exempel på hur man som butik kan marknadsföra kött på nya sätt.
I oktober varje år håller SEGES, Videncenter for Svineproduktion årsmöte med efterföljande branschkongress för ca 2 200 deltagare i Herning Kongresscenter. Deltagarna innefattar grisproducenter, konsulter, veterinärer, branschfolk och övriga intressenter i grisbranschen.
griskött innehåller en relativt stor mängd vitamin B3, även kallat niacin? Och att B3/niacin enligt en ny schweizisk studie har livsförlängande egenskaper?

Tillsammans med Köpenhamns Universitet är Videncenter for Svineproduktion medarrangör till en internationell konferens om antibiotikaresistens i Köpenhamn.
Den 1 juli 2015 förbjuds helspaltgolv i alla stallar till smågrisar och slaktgrisar i Danmark. Resultatet är en förbättring av djuromsorgen eftersom grisarna ligger bättre när de vilar på fasta eller dränerade golv.