Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

Få inspiration från detaljhandeln i New York

Landbrug & Fødevarer skickade nyligen ut tre representanter för att titta på trender i New York. Resultatet är en spännande trendrapport där du kan få inspiration till att målrikta butiker och livsmedel ännu mer efter konsumenternas behov. Rapporten ger också exempel på hur man som butik kan marknadsföra kött på nya sätt.

25. juni 2015

Härunder visas ett utdrag ur trendrapporten:

  • Food made easy: kunderna efterfrågar lösningar, gärna som samexponeringar.
  • Natural Food: konsumenterna vill ha produkter med naturliga ingredienser och råvaror
  • Tydliga koncept: dagligvarubutikerna utmärker sig med genomförda butikskoncept
  • Free from: hälsa definierat som ”fritt från skadliga ämnen”
  • Fusion: det främmande kombineras med det välkända

Läs hela NY-trendrapporten här

För ytterligare information, kontakta Seniorkonsulent Lærke Lund på e-post: lld@lf.dk