Internationell konferens om antibiotikaresistens

Tillsammans med Köpenhamns Universitet är Videncenter for Svineproduktion medarrangör till en internationell konferens om antibiotikaresistens i Köpenhamn.

Tillsammans med Köpenhamns Universitet är VSP medarrangör till en internationell konferens om antibiotika och resistens mellan den 30 september och 2 oktober. Konferensen heter International Conference on One Health Antimicrobial Resistance (ICOHAR) och samlar representanter från hälsosektorn, medicinal- och veterinärbranschen samt en rad forskare och professorer.

Syftet är att dela och ta fram ny kunskap och främja tvärvetenskapliga samarbeten på området för att minska problemen med resistenta bakterier i framtiden för både djur och människor.

Ett led i branschens MRSA-strategi
I december 2014 lanserade danska grisproducenter en MRSA-strategi där ett av elementen är att tillhandahålla mer kunskap om MRSA CC398. Claus Fertin, direktör för VSP, sa då "Generellt saknar vi kunskap om MRSA CC398 och det ska vi så klart ändra på, så vi kan göra en insats som är grundad på kunskap". Den här konferensen är ett led i denna kunskapsuppbyggnad som ska göra det möjligt att begränsa och bekämpa MRSA CC398 så långt det är möjligt.

Behovet av en internationell insats i kampen mot antibiotikaresistens och MRSA CC398 har understrukits flera gånger både av lantbruksbranschen och av myndigheterna. Även i framtagandet av kunskap är det internationella perspektivet viktigt eftersom ingen hittills har lyckats hitta en entydig strategi på egen hand för hur spridandet av resistenta bakterier ska stoppas. Särskilt svårt blir det nämligen när det är stor rörlighet över landsgränser.

"Vi kan inte lösa problemen med resistens på egen hand i Danmark. Därför är det internationella perspektivet helt avgörande, även när vi talar om kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Vi hoppas och tror att denna internationella konferens kan bidra markant till arbetet med att hämta in och utbyta kunskap om resistenta bakterier, och vi hoppas att så många som möjligt vill delta och bidra", säger Claus Fertin.

Läs mer här