Säkert kött i matbutiken

I serien om livsmedelssäkerhet från bonde till konsument besöker vi den här gången detaljhandelskedjan Dansk Supermarked. Här förklarar kvalitetschefen Carina Jensen hur butikerna håller koll på livsmedelssäkerheten.

Vi frågade Carina Jensen, kvalitetschef för Dansk Supermarked, hyr de säkrar en hög livsmedelssäkerhet i varje butik. Läs intervjun och få veta mer om vilka åtgärder som vidtas och varför livsmedelssäkerheten är så avgörande för konsumenternas tillit till detaljhandeln.

Hur säkrar ni livsmedelssäkerheten?

 
 Kvalitetschef Carina Jensen, Dansk Supermarked

Livsmedelssäkerheten är ett av de största områdena inom Dansk Supermarked. Konsumenterna ska alltid kunna lita på att våra varor inte gör dem sjuka. Det är många procedurer och kontroller för att styra livsmedelssäkerheten och förutom att ställa stora krav på leverantörerna är det också viktigt att vi själva identifierar kritiska områden. Alla våra butiker är utrustade med elektroniska egenkontrollsystem. Det säkrar att butikerna enkelt kan synliggöra resultaten för resten av organisationen och myndigheterna. Det gör också att butikerna snabbt kan få nya instruktioner – t.ex. om livsmedelssäkerheten.

Som detaljhandelsföretag är vi också beroende av en bra dialog med våra leverantörer och vi är medvetna om att det kan uppstå fel, men vi tolererar inte dålig hantering eller bristande information.

Vad gör ni om det uppstår en misstanke om/risk för livsmedelssäkerheten i förhållande till en specifik produkt?

Det händer ibland att våra leverantörer måste återkalla produkter om kvaliteten eller livsmedelssäkerheten inte lever upp till gällande krav. Vi har generellt en nära dialog med myndigheterna, och uppstår minsta tvivel gällande livsmedelssäkerheten så ber vi myndigheterna bedöma saken och fatta beslut om ett eventuellt återkallande av varan.

Vi kompromissar aldrig och därför kopplar vi ofta in myndigheterna om tvivel uppstår.

Tiden betyder allt när produkter ska återkallas och på bara några minuter kan vi skicka ut meddelanden till samtliga butiker och lager om att ta bort varor från butikens hyllor/lager. Därefter ska butikerna skriftligt dokumentera processen så att vi alltid kan bevisa att produkterna har tagits bort från alla berörda försäljningsställen.

Vad betyder den höga livsmedelssäkerheten för Dansk Supermarked?

Vårt mål är att säkra att konsumenterna kan lita på att våra inköpta varor är 100 % korrekta. En professionell hantering av livsmedelssäkerheten leder till att färre konsumenter blir sjuka och lägger samtidigt grund för en bra och transparent dialog med både kunder, leverantörer och myndigheter. Att vi har höga krav på livsmedelssäkerheten har därför stor betydelse.