Kan livsmedelsindustrin spara mer på vattnet?

Innan 2020 ska industrins vattenförbrukning sänkas med 15-30 %. Så ambitiös är målsättningen för ett nytt samarbete för knappt 100 miljoner kr mellan Innovationsfonden och en rad danska livsmedelsföretag och forskningsinstitutioner.

I framtiden ska livsmedelsindustrin spara mer på vattnet – särskilt på dricksvattnet. Därför har den statliga forskningsfonden "Innovationsfonden", 14 företag och fem utbildningsinstitutioner nu gått samman för att utveckla nya teknologier och lösningar.

Målet är att sänka industrins användning av grundvatten med 15-30 % med hjälp av vattenbesparande teknologier och en ökad användning av renat återvinningsvatten.

"Vi måste spara på jordens resurser. Hög livsmedelssäkerhet kräver en stor vattenförbrukning. Därför är det logiskt att tänka innovativt och börja utveckla ny teknologi som kan hjälpa oss att spara på det rena vattnet i livsmedelsproduktionen", säger Karen Hækkerup, adm. direktör i Landbrug & Fødevarer till www.innovationsfonden.dk. Landbrug & Fødevarer är också med i samarbetet.

Samarbetet som har fått namnet INNO+VIP pågår mellan 2015 och 2020 och har en total budget på 98 miljoner kr, varav 50 miljoner kr kommer från den offentliga investeringsfonden.