Kongress för grisproducenter 20-21 oktober 2015

I oktober varje år håller SEGES, Videncenter for Svineproduktion årsmöte med efterföljande branschkongress för ca 2 200 deltagare i Herning Kongresscenter. Deltagarna innefattar grisproducenter, konsulter, veterinärer, branschfolk och övriga intressenter i grisbranschen.

Tisdag 20 oktober 2015 kl. 09.30 håller Videncenter for Svineproduktion årsmöte. På mötet kommer framsteg och framtida utvecklingsmöjligheter att belysas.

Kongressen pågår i två dagar mellan tisdag 20 oktober 2015 kl. 13.30 till onsdag 21 oktober kl. 15.40. Programmet består av 65 parallella föredrag, frågestunder och workshops m.m. Varje föredrag pågår normalt i 45 minuter, varav fem minuter läggs på introduktion, 30 minuter på föredraget och 10 minuter på frågor.

På tisdagkvällen den 20 oktober hålls en festlig middag för kongressdeltagarna i Herning Kongresscenters konsertsal. Det serveras en läcker trerättersmeny med vin och kaffe. Dessutom blir det underhållning från scenen. Efter middagen blir det dans på ett fullt dansgolv tills festen slutar kl. 01.00.

På onsdagen 21 oktober innehåller programmet ett tema med föredrag på engelska för utländska medarbetare, internationella gäster och övriga intresserade. Vilka föredrag som hålls på engelska framgår av programmet.

Programmet för 2015 offentliggörs i mitten av augusti.