Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

Månadens tal

25. juni 2015

Danska grisar transporteras inte mer än tre timmar från bestånd till slakteri. Tack vare de danska slakterienheternas strategiska placeringar över hela landet, så är transporttiden till slakteriet normalt inte mer än 1 - 1,5 timme. Det är långt under de maximalt tillåtna transporttiderna.