Månadens tal

Danska grisar transporteras inte mer än tre timmar från bestånd till slakteri. Tack vare de danska slakterienheternas strategiska placeringar över hela landet, så är transporttiden till slakteriet normalt inte mer än 1 - 1,5 timme. Det är långt under de maximalt tillåtna transporttiderna.