Ny teknik ska få fler kor på gräs

Sex danska bönder deltar i ett stort europeisk projekt som ska undersöka hur man bäst integrerar bete av marker i den moderna mjölkproduktionen. Specialhalsband mäter nu hur och hur länge böndernas kor äter gräs.

Kor på gräs är en idyllisk syn men också en utmaning för den moderna mjölkproduktionen, där mjölkkvigor allt oftare mjölkas med automatiska mjölksystem – så kallade mjölkrobotar. Därför startades projektet "Autograssmilk" 2013 med målet att utveckla och implementera produktionssystem som kan kombinera den automatiska mjölkningen med bete.

Specialhalsband till korna kan öka mjölkavkastningen
Kor ger mest mjölk när de har ett fast foderintag, vilket kan vara en utmaning att säkra när korna går på gräs, på grund av väderförhållanden och andra faktorer. Som ett led i det europeiska projektet har sex danska bönder därför på försök utrustat sina gräsätande mjölkkor med specialhalsband med inbyggda sensorer.

På så sätt kan bönderna följa när och hur länge djuren äter. Syftet med halsbanden är att öka kornas mjölkavkastning genom att hjälpa bönderna att avgöra hur mycket extra foder varje enskild ko ska ha.

Om Autograssmilk
Deltagare i projektet är SEGES, en sammanslutning av organisationer som representerar mjölkproducenter i en rad europeiska länder, flera europeiska forskningsinstitutioner, bl.a. Århus Universitet, samt mjölkproducenter i Danmark och Irland.

Autograssmilk kan följas på projektets webbplats: www.autograssmilk.eu