Slut med helspaltgolv till smågrisar och slaktgrisar

Den 1 juli 2015 förbjuds helspaltgolv i alla stallar till smågrisar och slaktgrisar i Danmark. Resultatet är en förbättring av djuromsorgen eftersom grisarna ligger bättre när de vilar på fasta eller dränerade golv.

Med införandet av den nya nationella lagstiftningen ska minst hälften av det minsta tillåtna utrymmet i stallar för smågrisar vara med fast eller dränerat golv. I stallar för slaktgrisar är det minst en tredjedel av det minsta tillåtna utrymmet som ska ha fast eller dränerat golv.

Öppningarna i ett dränerat golv får uppta maximalt 10 % medan det i traditionella helspaltgolv av betong normalt är 18 - 20 %.

Lagstiftningen träder i kraft 1 juli 2015 efter en längre övergångsperiod.