Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

Mars

Från 2013 till 2014 har den danska antibiotikaanvändningen till grisar sjunkit med 5 procent. Under samma period har antalet producerade grisar stigit något.