Fortsatt mindre antibiotika i danska grisstallar

Från 2013 till 2014 har den danska antibiotikaanvändningen till grisar sjunkit med 5 procent. Under samma period har antalet producerade grisar stigit något.

De danska grisproducenterna fortsätter den positiva utvecklingen med att minska användningen av antibiotika. Mellan 2010 och 2013 föll användningen med 10 procent och nu visar officiella siffror från Fødevarestyrelsen alltså på en ytterligare sänkning med fem procent.

”Det är ingen enkel uppgift att sänka antibiotikaanvändningen ute i grisstallarna eftersom vi redan innan använder väldigt lite medicin jämfört med andra länder. Därför ser jag den senaste sänkningen som ett uttryck för en mycket stor och ihärdig insats från producenternas sida”, säger Claus Fertin, direktör för SEGES, Videncenter for Svineproduktion.

Officiella siffror från European Medicines Agency visar att det är stor skillnad på antibiotikaanvändningen för tamdjur i de europeiska länderna. De senaste siffrorna från 2012 visar att antibiotikaanvändningen för tamdjur (PCU) i Sverige var nere på 13,5 mg/kg, medan användningen i Danmark låg på 44,1 mg/kg. Som jämförelse använde man i Polen 132,1 mg/kg och i Tyskland 204,8 mg/kg. EU-genomsnittet var 144 mg/kg.