Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

Oktober

Grisbranschen i Danmark stärker den redan igångsatta insatsen som ska leda till ökad överlevnad bland spädgrisar i danska stallar.
En söndag i september slog gårdar över hela Danmark upp portarna för intresserade. Över 100 000 gäster kom på besök och upplevde hur livet som gris, ko eller kyckling ser ut.
Ny rapport visar att målet om att nå under 1 % i salmonellaförekomst i färskt griskött har uppnåtts. Nu ligger fokus på att upprätthålla den mycket låga nivån.
Nya siffror visar att förekomsten av salmonella i dansk nötköttproduktion är på sin lägsta nivå någonsin. Målet är en nötköttproduktion som är helt fri från salmonella 2016.
20 års benhård insats från framför allt grisproducenterna har gett resultat. Den totala antibiotikaanvändningen under 2014 var 44 procent lägre än under 1994. Hvilka åtgärder har gjort skillnad?
Den årliga griskongressen för de danska grisproducenterna bjöd på ett brett erfarenhetsutbyte och debatter. Inte minst vice VD för Sveriges Grisföretagare Mattias Esperts föredrag mött stort intresse.
Alla grisar i Danmark transporteras i små grupper om ca 15 grisar som är tillsammans hela vägen från lastning på transportbilen till uppstallning på slakteriet. På så sätt tillmötesgår vi deras sociala natur på bästa sätt.
I början av oktober träffades 120 experter från olika delar av världen i Köpenhamn för att diskutera antibiotikaresistens.
Publikationen "Statistik 2014 nöt- och kalvkött" har utkommit. Här får du t.ex. siffror på den danska exporten till Sverige och kan se hur många kg nötkött vi danskar och svenskar äter varje år.
Kött har fått skulden för mycket, men här kommer 7 goda anledningar till att köttet förtjänar en plats på tallriken.
Du kan följa @BranschinfoKott på Twitter. Här kan du hålla dig uppdaterad med den senaste branschkunskapen och nyheter om grisproduktionen i Danmark.

I dag lanserar Landbrug & Fødevarer en helt ny och kostnadsfri app om griskött till din mobiltelefon och iPad/läsplatta. Appen är ett modernt uppslagsverk där du snabbt och enkelt kan få just den information om griskött och grisproduktion du behöver.