Betydligt fler spädgrisar ska överleva

Grisbranschen i Danmark stärker den redan igångsatta insatsen som ska leda till ökad överlevnad bland spädgrisar i danska stallar.

I ”Toppmötesförsäkran – bättre djuromsorg för grisar” från mars 2014 sattes ett mål om att en gris extra per kull ska överleva 2020. Med det nya avtalet som ingicks mellan SEGES Videncenter for Svineproduktion och Den Danske Dyrlægeforening (DDD) den 20 oktober stärks arbetet mot detta mål. Som det heter i det nya avtalet, "Med denna insats tar DDD och SEGES Videncenter for Svineproduktion ett nytt initiativ i förlängningen av de initiativ som avtalades i samband med toppmötesförsäkran om bättre djuromsorg för grisar. Kampanjen kompletterar därmed en rad aktiviteter som redan har satts igång för att förbättra spädgrisöverlevnaden, bl.a. projektet PattegriseLIV som SEGES Videncentrer for Svineproduktion satte igång 2015". (Du kan läsa mer om projektet PattegriseLIV här).

Det vill säga, det nya avtalet är ytterligare ett steg för att nå en lägre smågrisdödlighet och därmed en signal om att grisbranchen i Danmark kontinuerligt fokuserar på att uppnå en högre djurskyddsstandard.

Kampanjen börjar redan i januari 2016
Insatsen börjar redan i januari 2016 då Dyrlægeforeningen och SEGES Videncenter for Svineproduktion börjar intensifieringen av arbetet med att öka överlevnaden av spädgrisar i landets stallar. Som ett led i kampanjen utarbetas ett gemensamt material av SEGES Videncenter for Svineproduktion och Den Danske Dyrlægeforening, som veterinärerna kan börja använda i grisbestånden redan i början av 2016.
Materialet kommer bl.a. innehålla

  • case med exempel på mål för spädgrisöverlevnad och de ekonomiska vinningarna härav.
  • ett verktyg för benchmarking där enskilda bestånd kan jämföras med andra bestånd hos kollegor.

I den nya stärkta insatsen ingår dessutom att beståndsveterinären och beståndsägaren tillsammans ska fastställa en individuell handlingsplan för att nå målet om förbättrad spädgrisöverlevnad och förbättrad produktionsekonomi.

För ytterligare information om den gemensamma kampanjen och de enskilda åtgärderna – se avtalet mellan Den Danske Dyrlægeforening och SEGES Videncenter for Svineproduktion här (på danska).