Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.
Foto: Colourbox

I mål med salmonellaförekomst under 1 procent

Ny rapport visar att målet om att nå under 1 % i salmonellaförekomst i färskt griskött har uppnåtts. Nu ligger fokus på att upprätthålla den mycket låga nivån.

26. oktober 2015

Den 25 augusti 2015 offentliggjorde Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet "Annual Report on Zoonoses in Denmark" 2014. Av denna rapport framgår det att målet från den danska handlingsplanen för salmonella har uppfyllts. Salmonellaförekomsten i danskt griskött, mätt i den nationella övervakningen, slutade 2014 på 0,98 %.

I den aktuella danska salmonellahandlingsplanen för grisar, SH5, har mål satts upp för salmonellaförekomsten i det färska grisköttet. Målet var att förekomsten i slutet av 2014 skulle vara 1 % eller under. Därefter ska denna nivå upprätthållas så länge handlingsplanen pågår.

Läs även: Salmonellaövervakning på slakteriet

Efter att målsättningen har uppfyllts är den stora utmaningen att upprätthålla den låga förekomsten. Det kommer att innebära en utmaning och det kräver ett konstant fokus från alla deltagande parter.

Läs även: Salmonellaövervakning i primärproduktionen