Månadens siffra

Alla grisar i Danmark transporteras i små grupper om ca 15 grisar som är tillsammans hela vägen från lastning på transportbilen till uppstallning på slakteriet. På så sätt tillmötesgår vi deras sociala natur på bästa sätt.

Hantering av grisar i grupper gör alltså transportprocessen lugnare och därmed mindre komplicerad. Detta är bara ett av de initiativ som grisbranschen har tagit för att förbättra djuromsorgen under transport och uppstallning på slakterierna.

Med slakterier strategiskt placerade på Jylland, Själland och Bornholm blir transporttiden till slakteriet normalt bara ca 1-1½ timme, och de allra flesta danska slaktgrisar transporteras i mindre än tre timmar. Det är långt under de maximalt tillåtna transporttiderna.

Läs även: Intransport till slakeriet och uppställning

I slutet av november ger vi ut en helt ny publikation som beskriver djuromsorgen ur grisarnas perspektiv – från bonden till slakteriet.