Vi använder cookies

Genom att använda www.branchinfo-kott.se accepterar du, att vi använder cookies. Det gör vi för att förbättra användarvänligheten och för webbstatistiken.

Svenskt besök på årets griskongress

Den årliga griskongressen för de danska grisproducenterna bjöd på ett brett erfarenhetsutbyte och debatter. Inte minst vice VD för Sveriges Grisföretagare Mattias Esperts föredrag mött stort intresse.

26. oktober 2015

Årets griskongress blev en stor succé med 1975 deltagare, vilket understryker den danska grisbranschens vilja att konstant utvecklas och förbättra sig.

Djuromsorg, hälsa och inte minst det nya spåret "Omvärlden och debatt" är bara några av de underämnen som satte upp ramarna för den två dagar långa Kongress för grisproducenter, som SEGES Videncenter for Svineproduktion (VSP) just har hållit. En mycket bred sammansättning av ämnen visade att grisbranschen inte är rädd för att sätta de kontroversiella och omstridda ämnena i fokus.

Ämnena på årets kongress hade en bred spännvidd, från branschmässiga ämnen som ledningsutveckling och produktivitet i smågrisstallarna till mer omdebatterade ämnen som:

  • Är den svenska modellen framtid eller historia? (Mattias Espert)
  • Är svin-MRSA det största hotet mot hälsan? (Luca Guardabassi)
  • Frånvänjning i grisningsstian – är det en fungerande väg? (Torben Jensen & Michael Groes Christiansen)
  • Lokal och speciell (Louise Dolmer)
  • Hållbar slaktgrisproduktion i Danmark – men hur? (Thomas Søby & Finn Udesen)

Hämta ett urval av årets föredrag här.

MRSA och spädgrisdödlighet på dagordningen
Kongressen som är riktad till grisproducenter är ett viktigt forum för den danska grisbranschen för att informera och upplysa grisproducenter om aktuella ämnen. Här finns en tradition i att ta upp alla aktuella ämnen – även de känsliga ämnena som är nödvändiga att ta upp för en proaktiv verksamhet.

I år var därför ämnen som MRSA, spädgrisdödlighet och lösgående suggor bland de 66 olika föredragen som deltagarna kunde lyssna till.

Läs även: Myter och fakta om MRSA

Kongressen, som alltid har varit öppen för alla intresserade, visar att det finns en lång och utbredd tradition av kunskapsdelning så att nyheter och erfarenheter snabbt och effektivt kommer ut till landets alla grisstallar. Det bidrar till att säkra att dansk grisproduktion uppnår en hög standard vad gäller djuromsorg, smittskydd och inte minst effektivitet.

Vill du veta mer om kongressen kan du kontakta kvalitetschefen på SEGES Videncenter for Svineproduktion, Asger Kjær Nielsen, +45 33 394 431, akn@lf.dk