Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

Visste du att...

Du kan följa @BranschinfoKott på Twitter. Här kan du hålla dig uppdaterad med den senaste branschkunskapen och nyheter om grisproduktionen i Danmark.

Nu kan du även följa Branschinfo Kött på Twitter. Där delar vi med oss av branschkunskap och spännande nyheter om dansk grisproduktion. Landbrug & Fødevarers branschexperter och exportrådgivare skriver på danska och svenska om ämnen som är relevanta för dem som är intresserade av grisproduktion.

Följ @BranschinfoKott om du vill hålla dig uppdaterad om aktuella ämnen inom djuromsorg, livsmedelssäkerhet, spårbarhet och ursprung.

Du hittar oss här